Stimulent financiar pentru angajatorii care încadrează elevi şi studenţi

0
331

ajofmAngajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilite potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi pot beneficia de un stimulent financiar lunar de 250 lei, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Acesta se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii încadraţi. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor şi salariul realizat se suportă de angajator din fonduri proprii. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Pentru acordarea acestui stimulent financiar angajatorii trebuie să încheie cu Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă o convenţie în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor.

Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj au precizat că nu  vor beneficia de stimulentul financiar pe de o parte, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilită potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi; pe de altă parte, angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut de lege pentru o perioadă de 60 zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. “Angajatorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, Craiova”, se mai spune în comunicatul de presă.