Au început înscrierile copiilor la grădiniţă

0
297

Luni, 31 mai, au început înscrierile copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022, după ce, din 17 mai, au avut loc reînscrierile, potrivit unei adrese transmise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare, precizată de HotNews.ro.

Potrivit acestui document, la înscriere părinții pot transmite grădiniței datele necesare și prin telefon sau e-mail. Toate grădinițele trebuie să afișeze capacitatea și numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare. În cazul grădinițelor particulare, acestea sunt obligate să afișeze dacă sunt acreditate sau autorizate. Începând cu anul școlar 2020-2021, grupa mare de la grădiniță a devenit obligatorie.

Ce prevede adresa ministerului:

  • Programul va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și eventual pe site-ul inspectoratului școlar.
  • Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privid copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. În acest mod, toți solicitanții vor fi înregistrați în aplicația specifică din Modul SIIIR – Înscrierea la grădiniță 2021-2022.
  • Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentee necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.
  • Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face de regulă în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

  • Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

– unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți)
– unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
– unui frate/ a unei surori înmatriculat/e în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
– unui document eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

  • Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de consiliul de administrație a al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar până la data de 28 mai 2021.
  • Criteriile specifice sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza celor generale. Pentru criteriile specifice, unitatea va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unei liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.