Anunţ Comuna  Rast

0
638

Unitatea Administrativ – Teritorială  Comuna  Rast, cu sediul social în Comuna Rast, str. Dunării, nr. 158, Jud. Dolj, cod poştal 207490, C.F. 5002134, Cont : RO49TREZ29A5103203030X deschis la Trezoreria Băileşti,Tel. 0251/324415; Fax : 0251/324415; e-mail : primaria.rast@gmail.com, în conformitate cu dispoziţiile, anunţă organizarea în data de 22 MAI 2020, ora 10, la sediul Primăriei Rast în sala de şedinţe a Consiliului Local, o licitaţie publică deschisă cu strigare pentru CONCESIONAREA UNOR TERENURI – PĂŞUNI COMUNALE aparţinand domeniului public  al comunei Rast.

Condiţiile de participare la licitaţie şi modul de desfăşurare al licitaţiei vor fi prevăzute in Caietul de sarcini intocmit in vederea organizării licitaţiei care va fi adaptat normelor, cerinţelor şi condiţiilor pandemice din ordonanţele militare emise in vederea prevenirii răspândirii virusului COVID  19, caiet ce poate fi achiziţionat de la sediul Primăriei Rast incepând cu data de 06.05.2020 pana pe data de 13.05.2020 intre orele 1000  – 1400.

PRIMAR,

Ing. Iulian SILIŞTEANU