Gala Cercetării ştiinţifice la Universitatea din Craiova

0
337

Comunitatea academică a Universităţii din Craiova se reuneşte joi, 1 noiembrie 2018, de la ora 16, în Aula „Mihai I al României” pentru a celebra cunoaşterea la Gala cercetării ştiinţifice, ediţia a III-a.

În  ediția 2018 a Galei cercetării ştiinţifice, vor fi premiate rezultatele obținute în anul 2017 de cadrele didactice și cercetătorii de la Universitatea din Craiova având în vedere structura facultăților din instituție, precum și cele 5 domenii fundamentale: matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe sociale, științe umaniste și arte, științele sportului și educației fizice.

Se vor premia  articolele publicate  în reviste de prestigiu, cotate ISI (Master Journal List din baza de date Clarivate Analytics); înregistrarea de brevete de invenție naționale (OSIM-Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci) și brevete internaționale (EPO – European Patent Office, USPTO – United States Patent and Trademark Office, WIPO – World Intellectual Property Organization); publicarea de monografii și de cărți de referință în edituri de prestigiu din străinătate; obținerea de premii și distincții la nivel național sau internațional.