Ion Prioteasa, la şedinţa Biroului Comitetului Regiunilor, de la Luxemburg

0
149

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, totodată vicepreşedinte al Comitetului Regiunilor (CoR), va participa miercuri, în Luxemburg, la cea de-a 162-a şedinţă a Biroului CoR, pe a cărei ordine de zi locul central îl ocupă cooperarea transfrontalieră şi programul European INTERREG, mecanism care funcţionează cu succes de 25 de ani. În acest context, Ion Prioteasa evidenţiază rolul pe care colaborarea cu autorităţile din Bulgaria l-a avut în realizarea unor investiţii benefice pentru comunităţile de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea, cu finanţare europeană, precum şi perspectivele continuării acestui parteneriat eficient prin programul INTERREG V-A.

„În spiritul tradiţiei respectate de Comitetul Regiunilor în privinţa organizării întrunirilor, gazda acestei şedinţe a Biroului CoR este Marele Ducat al Luxemburgului, care a preluat recent preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi o va exercita până la finele acestui an. Agenda lucrărilor de miercuri este dedicată, în bună parte, unei teme actuale şi deosebit de importante pentru autorităţile locale – cooperarea transfrontalieră, în condiţiile în care Uniunea Europeană marchează în 2015 un sfert de secol de la înfiinţarea programului INTERREG, o iniţiativă emblematic în acest domeniu.

Comitetul Regiunilor îşi conturează o strategie de intensificare a implicării pe acest palier în perioada următoare, sens în care, în cadrul şedinţei de miercuri, vom aduce în dezbatere principalele faţete ale colaborării transfrontaliere, analizând modul în care investiţiile prin care ea se materializează, cu precădere în sfera transporturilor şi mobilităţii, contribuie la reducerea decalajelor între regiuni, la crearea premiselor de creştere economică şi generarea de locuri de muncă.

Mă bucur să pot spune că, din acest punct de vedere, Consiliul Judeţean Dolj a acumulat o experienţă consistentă, pentru că, de-a lungul anilor, am construit parteneriate fructuoase cu autorităţile de pe celălalt mal al Dunării, din districtele Vratsa, Vidin şi Montana, şi am reuşit, lucrând împreună, să accesăm finanţare nerambursabilă pentru a pune în operă o întreagă serie de investiţii, în beneficiul comunităţilor. Astfel, prin intermediul programelor de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, ne-am implicat în implementarea unor proiecte cu o valoare totală de peste 20 de milioane de euro, a căror realizare s-a tradus în îmbunătăţirea infrastructurii de transport în zona de sud a judeţului, în creşterea capacităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă şi în crearea unor platforme de comunicare necesare tocmai în perspectiva dezvoltării acestor relaţii de colaborare, care depăşesc graniţele.

Sunt aspecte asupra cărora insistă, de altfel, şi Biroul CoR în declaraţia pe care urmează să o adopte miercuri, în acest cadru aniversar de care aminteam, intitulată «25 de ani ai INTERREG: un nou impuls pentru cooperarea transfrontalieră». Documentul reliefează rolul însemnat pe care programele de cooperare interregională şi transfrontalieră îl deţin în rezolvarea punctuală şi eficientă a unor necesităţi specifice ale oraşelor şi regiunilor, dar şi potenţialul lor în impulsionarea unei game variate de domenii importante, de la ocuparea forţei de muncă şi transporturi la mediu, sănătate şi educaţie. În egală măsură, declaraţia Biroului CoR semnalează nevoia de flexibilizare a acestor mecanisme europene, precum şi de simplificare a gestionării proiectelor de cooperare teritorială.

Colaborarea transfrontalieră rămâne o direcţie de acţiune către care se îndreaptă şi întreaga atenţie a Consiliului Judeţean Dolj, la acest început de exerciţiu financiar al Uniunii Europene, pe care suntem pregătiţi să-l abordăm cu toată forţa. Am convingerea că bunele practici cultivate în toţi aceşti ani de conlucrare cu autorităţile de peste Dunăre vor reprezenta un atu semnificativ, în special în accesarea finanţării prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria, prevăzut cu un buget de aproape 260 de milioane de euro.

Echipa care s-a sudat şi perfecţionat la nivelul CJ Dolj definitivează, în această perioadă, documentaţiile pentru pachetul de proiecte cu care ne vom prezenta la termenul de depunere de la 30 septembrie. Sunt demersuri prin care urmărim, pe de o parte, ca, în colaborare cu parteneri bulgari, să creăm un circuit turistic şi cultural transfrontalier, punând în valoare monumente istorice şi reabilitând drumurile de acces către acestea.

Pe de altă parte, în acord cu un obiectiv enunţat de Comisia Europeană şi salutat de Comitetul Regiunilor, ducem mai departe eforturile pe care le-am depus în ultimii ani pentru a asigura creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, eforturi concretizate în achiziţia de echipamente, crearea unui sistem de alarmare şi a unui centru de coordonare a intervenţiei în caz de dezastre. Demersul pe care îl propunem pentru INTERREG V-A, pentru a atinge obiectivul unei regiuni mai sigure, vizează îmbunătăţirea bazei construite şi completarea dotărilor necesare în gestionarea acestor situaţii care impun reacţii prompte. Avem, aşadar, un tablou cuprinzător asupra modalităţilor diversificate în care cooperarea transfrontalieră a reuşit şi continuă să contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale”, a declarat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Comitetul Regiunilor, fondat în 1994, este structura reprezentativă a autorităţilor locale şi regionale din Uniunea Europeană, fiind format din 350 de membri – preşedinţi de consilii, primari sau reprezentanţi aleşi ai regiunilor şi oraşelor – din cele 28 de state membre şi exercitând un important rol consultativ în procesul legislativ al UE. Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a fost ales vicepreşedinte al Comitetului Regiunilor în cadrul sesiunii plenare constitutive desfăşurate în luna februarie 2015, la Bruxelles, şi dedicate desemnării noii conduceri a CoR.