O nouă promoţie de experţi în managementul educaţional, la Dolj

0
390

isj doljS-a încheiat sesiunea din această vară, cea de XII-a serie, a concursului de selecţie a cadrelor didactice, pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, conform metodologiei , aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4330/ 04.07.2017. Pentru Dolj, au fost alocate 100 de locuri, fiind înscrişi 99 de candidaţi. Dintre aceştia, 92 şi-au depus portofoliile pentru evaluare. Punctajul minim de admitere a fost de 70 de puncte. După susţinerea examenului, au promovat 88 de cadre didactice, restul fiind neadmise. Rezultatele nu sunt finale, până la soluţionarea contestaţiilor, la începutul lunii august fiind făcută cunoscută lista definitivă cu cei admişi. Cei care nu obţin diploma de expert nu pot ocupa funcţii în managementul instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Până în acest moment, în judeţul nostru sunt atestaţi 959 de experţi.