Cererea unică de plată poate fi modificată

0
288

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că, până la data de astăzi, inclusiv, fermieri care au solicitat subvenţii în cadrul Campaniei 2017 au posibilitatea să facă modificări în cererile unice de plată depuse, fără aplicarea de penalităţi. În acest sens, solicitanţii pot completa şi depune la Centrele locale/judeţean ale APIA mai multe formulare. Fermierii pot solicita retragerea cererii unice de plată, care va opera, însă, în anumite condiţii.

apiaUn prim formular este „Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2017” (formularul M1), prin care se pot face modificări precum mărirea suprafeţei unei parcele/subparcele deja declarate; schimbarea culturii;  divizarea parcelei în subparcele; modificarea numărului blocului fizic, dacă fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori sau nu a fost supus controlului pe teren; modificarea suprafeţei unei parcele deja adăugată prin formular M2.

Prin formularul M1.2 – „Schimbarea declaraţiei privind apa pentru irigaţii 2017” se pot face modificări ale câmpului 46: modificarea bifei privind utilizarea apei pentru irigaţii sau adăugarea acesteia.

Retragerea cererii, blocată în anumite condiţii

apia 1Prin completarea Formularului M2 se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale; înscrie pachetul/varianta în declaraţia de suprafaţă, atât pentru parcele nou adăugate, cât şi pentru parcele existente în declaraţia de suprafaţă, dar pentru care anterior nu erau solicitate măsuri de dezvoltare rurală sau se poate aplica bifa aferentă pachetului/variantei/subpachetului/grupului de pachete/submăsurii din cadrul M10, M 11, M 13, M 214, după caz.

Suprafeţele sunt justificate de documente doveditoare ale utilizării terenului. Declaraţia privind completarea cererii în IPA-Online se completează şi se semnează de către fermier, inclusiv în cazul modificărilor M1 şi M2 (parte integranta a cererii unice de plată).

O cerere unică de plată poate fi retrasă, în totalitate sau parţial, în orice moment, în scris. Cu toate acestea, dacă APIA a informat, deja, fermierul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din cererea unică de plată, dacă APIA a avertizat fermierul cu privire la intenţia sa de a efectua un control la faţa locului sau dacă, în cadrul unui control la faţa locului, se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din cererea unică de plată care sunt implicate.

Motivarea renunţării la cerere

Retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de plată se poate realiza oricând (se specifică clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile în care APIA a constat neconformităţi. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără a se modifica CUI-ul (formularul M4) se depune de către fermier, fără penalităţi, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la emiterea Deciziei de plată. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în Campania 2017 este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile de la punctul 3.