Alocuţiunea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, susţinută în cadrul celei de-a doua sesiuni a Congresului Partidului Popular European 2017, Republica Malta

0
224

presedintePreşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a susţinut joi, 30 martie a.c., o alocuţiune în cadrul celei de-a doua sesiuni a Congresului Partidului Popular European 2017, Valetta, Republica Malta.

Vă prezentăm în continuare textul alocuţiunii:

„Excelenţele voastre, doamnelor şi domnilor,

Dragi delegaţi, participanţi şi prieteni,

Vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la lucrările Congresului Partidului Popular European. Sunt onorat să mă adresez pentru prima oară în acest cadru.

Ne aflăm în prezent într-un moment de cumpănă, într-o Europă marcată de crize complexe, de o intensitate fără precedent. Atacurile teroriste, migraţia, naţionalismul, populismul, Brexit-ul şi, mai mult decât orice, escaladarea euroscepticismului, au devenit provocări majore.

Istoria Uniunii Europene ne arată că perioadele de criză au fost depăşite prin unitate, solidaritate şi voinţă comună. Sunt principii pe care s-a clădit încă de la început întreg edificiul proiectului european şi ele sunt astăzi la fel de valabile. Cred cu tărie că acestea vor rămâne fundamentul dezvoltării viitoare a Uniunii, în beneficiul tuturor cetăţenilor europeni.

Viziunea noastră pentru viitorul proiectului european este clară: România îşi doreşte o Uniune Europeană puternică, unită şi coezivă.

Ţara noastră a contribuit la consolidarea construcţiei europene şi va continua să o facă, crezând cu tărie în valorile care ne unesc şi care fac din noi o adevărată familie europeană: libertatea, democraţia, pacea, securitatea, solidaritatea.

Prin urmare, trebuie să luptăm împreună pentru prezervarea unităţii Uniunii Europene şi sunt convins că avem capacitatea să renunţăm la orice ziduri şi bariere care s-ar putea dovedi ulterior insurmontabile.

Convingerea mea este că acţiunile noastre comune trebuie să aibă la bază securitatea, creşterea economică, ocuparea forţei de muncă, precum şi respectarea valorilor şi libertăţilor fundamentale. Trebuie să lucrăm împreună pentru a obţine o convergenţă reală între statele membre.

Mă bucură faptul că Declaraţia de la Roma, pe care am semnat-o cu câteva zile în urmă, face referiri clare la importanţa acţiunilor noastre comune şi la faptul că trebuie să rămânem uniţi pentru a ne apăra, în continuare, interesele comune şi valorile fundamentale.

Am reînnoit, astfel, angajamentul nostru faţă de o Uniune unită şi prosperă, capabilă să răspundă nevoilor cetăţenilor săi.

Apreciez în mod în deosebit accentul pus de Declaraţie pe tema unităţii construcţiei europene. Într-o lume globalizată, care se confruntă cu multiple provocări, o Uniune mai bine integrată ne oferă tuturor, fără echivoc, perspective mai bune decât o Uniune fragmentată.

Cetăţenii noştri aşteaptă de la noi o Europă puternică, incluzivă şi bazată pe valori. Trebuie să le oferim acestora ceea ce aşteaptă de la noi şi să le recâştigăm, încă o dată, încrederea în proiectul european.

Deşi Brexit-ul a provocat o scădere semnificativă a euro-entuziasmului, o mare parte a membrilor familiei europene a rămas ataşată de valorile pe care Uniunea le promovează şi consideră că este mai bine să identificăm soluţii decât să renunţăm la un proiect care a reuşit să aducă armonia şi cooperarea pe continent atât de multe decenii. Uniunea Europeană rămâne, în definitiv, un proiect indispensabil pentru noi toţi.

Dacă tot vorbim despre Brexit şi negocierile care urmează, este, în opinia mea, extrem de important ca aceste negocieri – atât cele privind retragerea Marii Britanii din UE, cât şi cele referitoare la acordul pe care îl vom avea după ce Marea Britanie va ieşi din Uniune – să aibă rezultate decente şi sustenabile.

Principalele noastre politici ar trebui să fie îndreptate spre ceea ce ne poate uni şi spre evitarea unei Europe fragmentate.

Aşadar, România nu susţine o Uniune Europeană a «cercurilor concentrice de integrare» sau a «vitezelor multiple», care ar putea să ducă la o creştere a diviziunilor sociale şi economice între statele membre.

Noi nu considerăm aceste scenarii  ca fiind instrumente de aprofundare a cooperării între statele membre, ţinând cont de faptul că Uniunea se confruntă deja cu diviziune şi neîncredere între membrii săi.

Dragi prieteni,

Trebuie să fim mândri de ceea ce Uniunea Europeană a realizat până în prezent. Este important să păstrăm şi să consolidăm realizările Uniunii Europene: cele patru libertăţi fundamentale, piaţa comună, zona Schengen, zona Euro, politica de coeziune.

Menţinerea unei abordări echilibrate şi incluzive în promovarea acestor politici, în beneficiul tuturor statelor membre, este un element indispensabil pentru o Uniune de succes.

Nu trebuie să uităm nicio clipă principiul pe care s-a clădit Uniunea Europeană. «Unitate în diversitate» este motto-ul care a ghidat, încă de la început, politicile statelor membre şi acest principiu ar trebui să ne fie sursă de inspiraţie şi pentru tot ceea ce ne propunem să facem de acum înainte.

În încheiere, îmi exprim speranţa ca acest Congres să întărească coeziunea la nivelul Uniunii. Partidul Popular European este cel mai puternic grup politic la nivel european şi cu atât mai mare este, aşadar, responsabilitatea noastră de a promova o viziune coerentă pentru o Uniune a viitorului, de a recâştiga încrederea cetăţenilor în proiectul european.

Am toată încrederea că noi, toţi cei prezenţi aici, avem atât voinţa, cât şi capacitatea de a duce mai departe proiectul unei Europe unite.

Vă mulţumesc!”