Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 30 ianuarie 2019

0
120

I.               ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție

2.    ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

II.            ORDONANȚE

  1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
  2. ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
  3. ORDONANȚĂ privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii

III.         HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art.3 lit.ff) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

2.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 şi pentru aprobarea procedurii privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale

3.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor Sighet şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019

5.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Suceava a unui bun imobil aflat în administrarea         Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava

6.    HOTĂRÂRE pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene

7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate

8.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Buzău, judeţul Buzău

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Socodor, judeţul Arad

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Perişani, judeţul Vâlcea

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Borş, judeţul Bihor

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tîrnava, judeţul Sibiu

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Sălişte, judeţul Sibiu

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mihăileni, judeţul Sibiu

17.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/15.11.2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr. 5 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000

19.HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți

20.HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul apărării

2.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum pentru aprobarea desemnării Ministerului Sănătăţii ca instituţie responsabilă cu încheierea în numele Guvernului României a Acordului de finanţare nerambursabil cu Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

3.    MEMORANDUM cu tema: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind Programul „gRowth”-investim în copii, investim în viitor” și încadrarea acestei scheme de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român

4.    MEMORANDUM referitor la: Însușirea Planului Național de adoptare a monedei euro și a Raportului de fundamentare al Planului Național de adoptare a monedei euro

5.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local Tecuci, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean de Jandarmi Galați