Anul agricol trecut, unul al extremelor

0
480

Direcţia pentru Agricultură Dolj, serviciu public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care asigură, la nivelul judeţului Dolj, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului, şi-a prezentat în Colegiul Prefectural, ieri, Raportul de activitate pe anul 2016. Făcând o paralelă între producţia obţinută la culturile irigate şi cele neirigate, se constată o diferenţă foarte mare de producţie, spun specialiştii D.A.J. Dolj. Conform datelor statistice transmise din teritoriu, producţia medie a fost: la porumb 8.143 kg/ha la irigat, faţă de 3.424 la neirigat; floarea-soarelui 2.555 kg/ha – 1.899 kg/ha; soia boabe 2.069 kg/ha – 1.259 kg/ha. În concluzie, anul 2016, a fost un an al extremelor, care a pus la grea încercare fermierii, din punctul de vedere al producţiei înregistrate la cultura de porumb şi floarea-soarelui.

grau 1În anul 2016, structura organizatorică a Direcţiei pentru Agricultură Dolj, aprobată prin Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 560/2015, a fost următoarea: Compartimentul politici şi statistică agricolă; Compartimentul implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare schemelor de calitate naţionale şi europene; Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice. În subordinea DAJ Dolj funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice, unitate cu personalitate juridică finanţată integral din venituri proprii.

Conform H.G. 751/2010 Direcţia pentru Agricultura Dolj, responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi Programului de guvernare în domeniul agriculturii şi producţiei alimentare, în anul 2016, a desfăşurat mai multe activităţi precum colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative.

Cea mai mare suprafaţă cultivată, cea a cerealelor

grauSuprafaţă agricolă totală a judeţului Dolj este de 741.397 ha. Modul de utilizare a suprafeţei totale este următorul: suprafaţa agricolă: 586.266 ha; păduri: 85.308 ha; ape: 20.886 ha; căi de acces: 13.536 ha; curţi: 30.511 ha; neproductive: 6.013 ha. Din totalul suprafeţei agricole, judeţul Dolj are o suprafaţă arabilă de 489.729 ha. Această suprafaţa este cuprinsă în sector privat în procent de 97,6% adică 478.120 ha, iar în sectorul de stat 2,4%, adică 11.609 ha, din care: staţiuni de cercetare 5.530 ha. Conform Legii 18/1991 şi Ordinului comun 897/798 din 2005 al MADR/ANCPI/MAI, în anul 2016 s-au emis, la cerere, 20 decizii de scoatere definitivă din circuitul agricol pentru suprafaţa totală de 8,37 ha şi 6 decizii de scoatere temporară în suprafaţă de 60,22 ha.

În toamna anului 2015 s-a însămânţat o suprafaţă totală de 229.552 ha din care: cereale pentru boabe 204.690 ha; rapiţă 19.647 ha; legume  1.167 ha; plante nutreţ 4.048 ha. În 2016 a fost însămânţată, conform situaţiei statistice AGR 2A din iunie, o suprafaţă totală de 214.710 ha din care: orzoaică de primăvară 1.570 ha; ovăz 3.057 ha; porumb boabe consum 92.500 ha; porumb boabe sămânţă 140 ha; floarea-soarelui consum 73.752 ha; floarea-soarelui sămânţă 15 ha; muştar 435 ha; sorg 1.249 ha; sorg 100 ha; tutun 295 ha; fasole boabe 231 ha; mazăre boabe 2528 ha; cartofi total 2.862 ha; pepeni galbeni 1.138 ha; pepeni verzi 3.846 ha; plante de nutreţ 18.600 ha; flori de câmp 8 ha; legume câmp şi solarii 8.018 ha; alte culturi 4.372 ha; ogoare 3.509 ha. Au rămas neînsămânţate 41.598 ha, reprezentând aproximativ 9% din suprafaţa arabilă. 

Noile silozuri au permis creşterea agricolă

floarea soarelui 1„Analizând datele prelucrate, constatăm o creştere constantă, din 2012 până în 2014, a suprafeţelor cultivate cu grâu, mulţi producători agricoli reuşind să construiască pe fonduri europene silozuri sau să facă diferite modernizări ale exploataţiilor agricole, ceea ce le-a dat posibilitatea depozitării şi valorificării cerealelor la preţuri care să le permită optimizarea profitului. Un regres s-a înregistrat în anul 2015, din cauza precipitaţiilor abundente din toamna anului 2014, rezultând o suprafaţă de 155.769 ha, suprafaţă mai mică cu 16% în comparaţie cu 2014. După seceta severă din vara anului 2015, cantitatea de apă din sol a continuat să se refacă şi, astfel, fermierii au avut posibilitatea înfiinţării  suprafeţei de l75.811 ha grâu, mai mare cu 11% faţă de anul 2015. Suprafaţă mai mare cu 12% s-a înregistrat şi la orz comparativ cu 2015”, a precizat ing. Liliana Săvulea, director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Dolj.

Rapiţa, tot mai căutată de agricultori

La secară, orzoaică de primăvară şi de toamnă sunt variaţii  nesemnificative, în intervalul menţionat, suprafeţele cultivate sunt mici şi au, în general, ca destinaţie autoconsumul sau, în cazuri speciale, cum este orzoaica, se cultivă suprafeţe ce fac obiectul unor contracte cu fabricile de bere. La floarea-soarelui se remarcă o creştere constantă a suprafeţelor cultivate datorită interesului agricultorilor, ca urmare a cererii constante pe piaţă şi a rentabilităţii acestei culturi. În anul 2016 suprafaţa cultivată (73.752 ha) a fost mai mică cu 4%, în comparaţie cu 2015.

  Nu acelaşi lucru îl putem constata la rapiţă, care a suferit un recul puternic în perioada 2012-2013 din cauza condiţiilor climatice înregistrate în anii respectivi, caracterizaţi fie prin lipsa apei în perioada de semănat, fie prin temperaturi scăzute în timpul iernii. O creştere semnificativă s-a produs în anul 2015, cu 50% mai mare in comparaţie cu anul 2014. În anul 2016 suprafaţa semănată cu rapiţă a fost mai mare cu 11%, faţă de 2015.

Tutunul, neinteresant, deşi este subvenţionat

floarea soarelui„O situaţie specială o aveam la tutun, unde suprafeţele cultivate sunt nesemnificative în perioada 2012-2016, deşi U.E. oferă subvenţii atrăgătoare, pe de o parte din cauza neseriozităţii partenerilor care colectează tutunul pentru prelucrare şi pe de altă parte din pricina îmbătrânirii populaţiei active în mediul rural, fiind o cultură care necesită un volum mare de muncă manuală. În anul 2016, suprafaţa cultivată cu tutun a fost de 295 ha, cu 10% mai mare faţă de 2015”, a mai precizat ing. Liliana Săvulea.

Suprafeţele cultivate cu cartofi, în perioada 2012 – 2016, s-au situat între 2.912 ha – 3.231 ha. La pepenii verzi, suprafaţa în cultură este, încă, importantă, cuprinsă în perioada 2012-2016 în intervalul 5.961 ha – 4.984 ha, în 2015 manifestă o oarecare scădere din cauza importurilor de pepenii din Turcia şi Grecia, redistribuiţi în ţară prin intermediari, ca „pepeni de Dăbuleni”, producând fermierilor locali concurenţă neloială ca urmare a falsificării brandului consacrat şi înregistrat la OSIM de ,,pepene de Dăbuleni”. În 2016 suprafaţa cu pepeni a fost de 4.984, mai mare cu 6%, faţă de 2015.

Premisele unor recolte mulţumitoare

savuleaConform datelor centralizate la D.A.J Dolj, în toamna 2016, din cauza condiţiilor climatice nefavorabile – seceta – s-a semănat cu grâu o suprafaţă de 157.731 ha, suprafaţă mai mică cu 11%, în comparaţie cu anul 2015. O scădere a suprafeţelor însămânţate cu cereale s-a realizat şi la alte culturi, respectiv: la orz, orzoaica de toamnă. La rapiţă, suprafaţa semănată în judeţul Dolj, în toamna anului 2016, a fost de 29.507 ha, cu o creştere faţă de 2015, de 33%.

Culturile însămânţate în toamna 2016 promit recolte bune, deşi au pornit cu o uşoară neuniformitate cauzată de condiţiilor climatice care, mai ales în partea de nord a judeţului, nu a permis încadrarea în epoca optimă de semănat. Deficitului de precipitaţii din lunile iulie – august 2016, la nivelul judeţului Dolj, a afectat de secetă o suprafaţă totală de 36.710 ha, cu pierderi estimate de 35.576 mii lei, aşa cum rezultă din procesele-verbale ale comisiei judeţene/comisii locale pentru situaţii de urgenţă. Principalele culturi afectate au fost: porumb 14475 ha şi floarea soarelui în suprafaţă de 16932 ha.  Pentru completarea necesarului de apă a fost irigată  o suprafaţă totală de 15070 ha din care: porumb 12587 ha; floarea soarelui 117 ha; soia 2196 ha.

„Făcând o paralelă  între producţia obţinută la culturile irigate şi cele neirigate se constată o diferenţă foarte mare de producţie. Conform Datelor Statistice (AGR 2B 2016), transmise din teritoriu, producţia medie a fost: la porumb 8.143 kg/ha la irigat, faţă de 3.424 la neirigat; floarea soarelui 2.555 kg/ha – 1.899 kg/ha ; soia boabe 2.069 kg/ha – 1.259 kg/ha. În concluzie, anul 2016, a fost un an al extremelor, care a pus la grea încercare fermierii, din punct de vedere al producţiei înregistrate la cultura de porumb şi floarea-soarelui” a mai precizat ing. Liliana Săvulea.