Angajaţii necalificaţi pot urma cursuri gratuite pentru “lucrător comercial”

0
308

Angajaţii din Dolj, necalificaţi sau care nu au o calificare recunoscută în domeniul comerţului, pot dobândi cunoştinţe în meseria de “lucrător comercial”, în cadrul unui proiect de grant. Cei 150 de salariaţi care vor fi selectaţi să urmeze gratuit cursul vor primi la final un certificat de calificare profesională de nivelul I, care le va atesta competenţele profesionale dobândite în urma implementării proiectului. Mai mult, fiecare cursant care va participa integral la toate orele şi va promova examenul final va primi o subvenţie în bani.

Cursul, care face parte din proiectul de grant „Calificare, competenţă şi adaptabilitate prin formare profesională”, proiect cofinanţat din FSE, prin POSDRU 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”, este un curs autorizat CNFPA, iar durata de pregătire este de 360 de ore, din care 120 ore de teorie şi 240 ore de practică. Programul este implementat de S.C. Adaca S.R.L – furnizor autorizat de formare profesională pentru adulţi, conform OUG 129/2000 –, firmă care oferă cursuri de calificare, gratuite şi acreditate, pentru ocupaţia de “lucrător în comerţ”.

Cursul se adresează unui grup-ţintă format din 150 de angajaţi din judeţul Dolj,  fără o calificare recunoscută sau cu un nivel scăzut de calificare/fără calificare în domeniul comerţului. Astfel, din cele 150 de persoane, vor fi selectate 105 femei, 20 de persoane de etnie romă şi 25 de persoane cu vârsta de peste 55 de de ani.

Certificat de calificare, recunoscut la nivel naţional

Obiectivul proiectului este acela de a mări numărul de firme/companii care susţin participarea propriilor angajaţi la programe de formare profesională; creşterea satisfacţiei profesionale a persoanelor aparţinând grupului ţintă – lucru care se va evidenţia prin rezultatele evaluării chestionarelor de satisfacţie profesională a angajaţilor. Nu în ultimul rând, 150 angajaţi îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele teoretice şi practice legate de meseria pe care o practică (aspecte ce vor fi relevate prin notele obţinute de aceştia la examenul de absolvire a cursurilor de calificare) şi, implicit, performanţa profesională ulterioara.

Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia Global Help, o organizaţie non-profit, cu zece ani de experienţă în domeniul social.

 

Organizatorii, în speţă reprezentanţii firmei Adaca, au precizat că perioada desfăşurării cursului este de 9 luni (3 luni de teorie şi 6 luni de practică), şi se va desfăşura pe două grupe, după cum urmează: Primul an (3 grupe a 25 de participanţi fiecare, în perioada 1 martie – 31 noiembrie 2012; Al doilea an de implementare (3 grupe a 25 de participanţi fiecare), perioada 1 ianuarie 2013 – 31 septembrie 2013.

Pentru detalii şi solicitări necesare înscrierii, persoana de contact este managerul executiv al proiectului, Mădălina Levcenco, tel: 0753.999.158, e-mail: farfara_madalina@yahoo.com.