Taxa pentru bănci se va calcula după un alt algoritm

0
46

Noua taxă pentru bănci, denumită iniţial „taxa pe lăcomie”, va fi aplicată, din 2019, la valoarea activelor financiare de la finele fiecărui trimestru, pentru băncile a căror ROBOR mediu trimestrial depăşeşte pragul de referinţă de 2%, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 114/2018.„Taxa pe active se datorează trimestrial prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfârşitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă, ajustate, după caz, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Media trimestrială ROBOR se stabileşte pe baza ratelor ROBOR la 3 luni şi la 6 luni, calculate şi publicate de Banca Naţională a României pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectuează de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi se publică pe site-ul acestei instituţii”, prevede actul normativ citat.