DISPOZIŢIA NR.23951 / PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

1
213
DISPOZIŢIA NR.23951

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E: 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 05.01.2015, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

Emisă azi  30.12.2014 

  PRIMAR,                                                         SECRETAR,

Lia – Olguţa VASILESCU                           Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Alina Constantinescu

 

 

 

 

1 COMENTARIU

Comments are closed.