Îndatorarea primăriilor nu va depăşi 1,2 miliarde de lei pe an

0
45

Guvernul-Romaniei1Limita anuală privind finanţările rambursabile (împrumuturi, emisiuni de titluri de valoare, leasing financiar) care pot fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, va fi de 1,2 miliarde de lei în 2017, 2018 şi 2019, a stabilit marţi Guvernul. 

Aceeaşi limită anuală de 1,2 miliarde lei pentru fiecare dintre anii 2017, 2018 şi 2019 a fost stabilită pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Aceste limite anuale pentru contractarea finanţărilor rambursabile şi efectuarea tragerilor din finanţările rambursabile au fost stabilite „pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat”, precizează Guvernul.

Executivul menţionează, însă, că aceste plafoane „nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici pe cele alocate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare a Balcanilor”.