Ajutor de stat pentru închiderea unor mine

0
66

eurosComisia Europeană a constatat că proiectul României de a acorda un sprijin în valoare de 447,8 milioane RON pentru atenuarea impactului social şi de mediu produs de închiderea a două mine de cărbune necompetitive până în 2018 este conform cu normele UE în materie de ajutoare de stat. Concluzia Comisiei a fost că sprijinul nu va denatura concurenţa în mod nejustificat.

 În urma deciziei României de închidere a două unităţi miniere necompetitive, aceasta a notificat Comisiei, în noiembrie 2016, că intenţionează să acorde o finanţare publică în valoare de 447,8 milioane RON (aproximativ 99 de milioane EUR) pentru a se asigura că închiderea respectivelor unităţi se desfăşoară în condiţii corespunzătoare.

Responsabilitatea luării deciziilor de a închide sau nu minele de cărbune deţinute de stat revine statelor membre. În conformitate cu normele UE în materie de ajutoare de stat, în special Decizia 2010/787/UE a Consiliului, statele membre pot sprijini închiderea minelor de cărbune necompetitive în vederea atenuării impactului social şi de mediu.

Din evaluarea Comisiei a reieşit că, în conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizează facilitarea procesului de închidere, urmând ca un sprijin financiar în valoare totală de 233,7 milioane RON (aproximativ 52 de milioane EUR) să fie acordat lucrătorilor care îşi vor pierde locul de muncă ca urmare a închiderii minelor. Sprijinul de stat va servi, în special, la finanţarea salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat, a programelor de reconversie profesională destinate foştilor angajaţi şi a altor prestaţii sociale pentru respectivii lucrători. Acest sprijin va fi utilizat, de asemenea, pentru întreprinderea măsurilor necesare de siguranţă în subteran care au legătură cu închiderea minelor, pentru reabilitarea arealelor miniere şi pentru recultivarea terenurilor după închiderea minelor. Cu restul ajutorului, adică 214,1 milioane RON (aproximativ 47 de milioane EUR), se vor acoperi pierderile de producţie ale minelor până la închidere.

Context

În decembrie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2010/787/UE a Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. În temeiul respectivei decizii, industria minieră poate beneficia de sprijin de stat numai dacă acesta este necesar pentru facilitarea închiderii unei mine, fiind folosit pentru acoperirea pierderilor de producţie şi a costurilor excepţionale rezultate din închidere. Decizia a fost adoptată pe fundalul unei politici a UE de încurajare a utilizării unor surse regenerabile de energie şi trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon care să fie durabilă şi sigură şi în contextul importanţei tot mai reduse pe care cărbunele autohton o are în mixul energetic general al statelor membre ale UE.

Ajutoarele pentru închidere pot să acopere pierderile din exploatare, în anumite limite, şi trebuie să se bazeze pe un plan de închidere aprobat. În Decizia Consiliului se prevede că o mină care a primit ajutoare de închidere trebuie să sisteze activităţile de minerit cel mai târziu la sfârşitul anului 2018.

Ajutoarele prin care se acoperă costurile excepţionale rezultate din activităţile care au legătură cu închiderea minelor, în special cele destinate reducerii costurilor sociale, cum ar fi plata prestaţiilor sociale sau a pensiilor anticipate, costurile lucrărilor de siguranţă sau de reabilitare a arealelor care sunt efectuate în unităţile de producţie vizate de închidere şi costurile pentru pomparea şi epurarea apelor din minele dezafectate, pot fi plătite după închidere până în 2027, tot pe baza unui plan de închidere aprobat.