Mobilitatea forţei de muncă în regiunea transfrontalieră Dolj-Vidin, în domeniul juridi

0
101

baroul-doljBaroul Dolj împreună cu Baroul Vidin implementează metodologia de realizare a unui studiu privind angajabilitatea şi mobilitatea forţei de muncă în regiunea transfrontalieră Dolj-Vidin, în domeniul juridic, în cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, system code ROBG-162.

Un obiectiv esenţial al studiului este acela de a identifica nevoile şi ariile de angajabilitate, dar şi condiţiile în care membrii grupului ţintă (studenţii şi absolvenţii de studii superioare), vor putea deveni mai mobili în cadrul regiunii transfrontaliere. Un al doilea obiectiv principal al studiului este acela de a identifica nevoia posibililor angajatori (societăţi comerciale, instituţiile administraţiei publice etc.) de personal cu studii juridice, dar şi nevoia de dezvoltare continuă a actualilor şi viitorilor angajaţi în domeniul juridic.

Pentru a îndeplini aceste obiective, echipe de experţi din cadrul Baroului Dolj, România şi Baroului Vidin, Bulgaria, vor colecta date şi analiza informaţii teoretice şi empirice, urmând ca acestea să fie folosite ca bază de date primară pentru reţeaua de centre juridice transfrontaliere înfiinţată în cadrul proiectului, dar şi pentru fundamentarea unei ”strategii comune privind angajabilitatea şi mobilitatea forţei de muncă în regiunea transfroontalieră, în domeniul juridic”.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanţat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată şi incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuţia de la bugetele de stat ale României şi Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuţia proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.