PDL Dolj : “O nouă bătaie de joc la adresa IMM-urilor”

0
121
PDL condamnă modul în care au fost tratați de către Ministerul Finanțelor Publice solicitanții ajutoarelor de stat “de minimis” destinate proiectelor de investiții ale întreprinderilor mici și mijlocii. PDL consideră că întreaga “sesiune de înregistrare on-line”, așa cum a fost ea gestionată de autoritățile guvernamentale, a fost, în fapt, doar o mascaradă ce a durat mai puțin de șase minute.
Sesiunea a fost deschisă la ora 8:30 și declarată închisă la ora 8:35:41, ca urmare a epuizării plafonului de 500 de milioane de lei.
PDL consideră că deficiențele înregistrate în desfășurarea procedurii – blocarea repetată a serverului, mesajele frecvente de “eroare” primite de potențialii aplicanți – ridică suspiciuni cu privire la corectitudinea derulării acestei proceduri.
Ca urmare, PDL solicită reluarea procedurii în condiții de transparență si egalitate de șanse în accesul la depunerea cererilor și eliminare a oricăror suspiciuni.
Autoritățile publice au datoria de a garanta accesul la ajutoarelor de stat al tuturor societăților comerciale care întrunesc condițiile de acordare și nu numai unui număr redus de “inițiați”.