ALDE Dolj : “Avem nevoie de registre naţionale şi teritoriale eficiente”

0
408

Dr. Amelia Drăcea, Vicepreşedinte ALDE Dolj:”Oamenii trebuie informaţi în timp real cu privire la riscurile legate de viaţa şi sănătatea lor”

Inexistenţa în România a unor registre naţionale şi teritoriale ale pacienţilor, inclusiv a unui Registru Naţional pentru bolile psihice, care să permită accesul electronic la istoricul medical al pacientului, creează disfuncţionalităţi majore în tratarea eficientă a unor boli grave.Efectele unora dintre aceste boli pot avea un impact social uriaș, aşa cum am văzut în tragicul caz recent de la Caracal.

Cunoaşterea evoluţiei bolii şi a impactului acesteia în populaţie este esenţială, iar registrele electronice sunt structuri-cheie în îndeplinirea cu succes a misiunii Ministerului Sănătăţii Publice. De aceea, noi cei din ALDE, considerăm că urgentarea punerii în stare de funcţionare a unor astfel de registre electronice trebuie să fie  o prioritate de rang zero pentru guvernare. ”Dacă vrem soluţii pentru cancere şi alte boli grave, dacă vrem să evităm tragedii, avem nevoie de registre naţionale şi teritoriale eficiente” – afirmă dr. Amelia Drăcea, vicepreşedinte ALDE Dolj.

În privinţa incidenţei crescute a cancerului în Dolj şi a temerilor  legate de corelaţia acestei creşteri cu radioactivitatea cauzată de centrala nucleară de la  Kozlodui, considerăm că se impune o evaluare tehnică a  staţiilor de la Craiova şi Bechet.Dozimetrele instalate în teritoriu sunt dinainte de anul 2000. Deşi funcţionale, evaluarea lor riguroasă şi înlocuirea lor cu unele mai noi ar creşte gradul de siguranţă al operaţiunilor de monitorizare.

SSRM Craiova, respectiv SSRM Bechet, funcţionează neîntrerupt din 1967, desfăşoară un program de 24 de ore din 24 şi are drept sarcină principală realizarea monitorizării radioactivităţii mediului în Municipiul Craiova, în scopul detectării oricărei creşteri nejustificate a radioactivităţii mediului, această activitate fiind de o mare importanţă datorită existenţei la cca. 70 km a complexului nuclear de la Kozlodui.

Programul de lucru  presupune măsurători de activităţi beta globale în raport cu sursa etalon (Sr-Y)90, măsurători gamma spectrometrice ale factorilor de mediu: aer, depuneri atmosferice, apa brută Jiu-secţiunea Podari şi Işalniţa, apa din foraj Hanul Doctorului, vegetaţie spontană, sol necultivat, sediment Jiu şi determinări de debit doză gamma.SSRM Craiova efectuează şi un program special de monitorizare a zonei Işalniţa şi a zonelor de extracţie şi depozitare petroliere din judeţ.

De asemenea, considerăm că este foarte important  ca informarea opiniei publice să fie una în timp real. În acest sens, dezvoltarea unor aplicaţii  mobile care să arate în orice moment la ce doză de radiaţii suntem expuși ar fi o măsură practică extrem de oportună.

Personal mă voi implica în  continuare alături de toţi cei care acţionează cu dăruire şi bună credinţă pe această temă. Trebuie să vedem în ce masură explozia de cancere din judeţul nostru are o cauzalitate în efecte perverse ale nivelului de radioactivitate de la Kozlodui. În acelaşi timp, împreună cu experţi în domeniu, îmi propun să elaborez un Ghid al cetăţeanului care să vină în sprijinul lor, în cazul unui accident nuclear ”- a mai afirmat vicepreşedintele ALDE Dolj, medicul oncolog Amelia Drăcea.

 

                                         BIROUL DE PRESĂ ALDE DOLJ