Bani în plus pentru sănătate şi învăţământ la rectificarea bugetară

0
321

Sed-GuvernProiectul de rectificare bugetară prevede majorarea veniturilor bugetului general consolidat cu 2,92 miliarde de lei şi a cheltuielilor bugetului general consolidate tot cu 2,92 miliarde de lei.

Documentul are în vedere suplimentarea fondurilor alocate pentru sănătate şi învaţământ, sumele necesare pentru aplicarea măsurilor legislative adoptate în cursul anului curent şi fondurile pentru continuarea proiectelor de investiţii fezabile, fiind asigurate sume la nivelul necesarului de lucrări ce se pot efectua până la finele anului. Proiectul, făcut public de minister vineri, vizează menţinerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,95% din PIB.

S-au asigurat, 568,6 milioane de lei pentru sănătate, din care la Ministerul Sănătăţii 297,6 milioane de lei şi la Casa de Naţională de Asigurări de Sănătate 271 milioane de lei, pentru plata salariilor majorate ale personalului medico-sanitar, precum şi pentru lucrări de reabilitare la maternităţi, investiţii la serviciile de ambulanţă şi UPU/CPU, dotare medicamente şi materiale sanitare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ.

Agricultura va benficia de 405,3 milioane de lei pentru subvenţii pentru plata deconturilor la motorină trim II şi III 2016 şi acordarea ajutoarelor de minimis pentru sectorul zootehnic (suma s-a asigurat prin redistribuire din bugetul Ministerului Agriculturii).22,5 milioane de lei merg la cultură, pentru achiziţionarea operei de artă “Cuminţenia Pământului”. Suma este echivalentă celor 5 milioane de euro pe care Guvernul i-a alocat din totalul de 11 milioane de euro.

Pentru bugetele locale au fost alocate: 655 milioane de lei pentru cheltuieli de personal din învăţământul preuniversitar (597,9 milioane de lei diferenţe salariale conform Legea 85/2016 şi titluri executorii); programul „fructe în şcoli” ( 20,9 milioane de lei); cămine de bătrâni (5,4 milioane de lei); contribuţii la salarizarea personalului neclerical (30,8 milioane de lei, majorare necesară ca urmare a creşterii salariului minim de la 1.050 de lei la 1.250 de lei).

În proiectul de buget rectificat au fost incluse 2,3 miliarde de lei pentru aplicarea măsurilor legislative adoptate de Parlament. Este vorba despre majorarea salariilor personalului din autorităţile publice la nivelul serviciilor parlamentare, creşterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocaţiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social; diferite majorări de indemnizaţii, pensii militare.

Pe ministere, primesc bani în plus Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – 2.80 miliarde de lei; Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale – 613,6 milioane de lei; Ministerul Afacerilor Interne – 367,9 milioane de lei din care 182 milioane de lei cheltuieli de personal aferente organizării alegerilor parlamentare; Ministerul Sănătăţii – 297,6 milioane de lei; Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – 265 milioane de lei; Autoritatea Electorală Permanentă – 55 milioane de lei din care: 49,8 milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare rambursării cheltuielilor cu campania electorală aferentă alegerilor locale efectuate de partidele politic; Serviciul Român de Informaţii – 37,7 milioane de lei în principal pentru programe majore de achiziţii; Ministerul Afacerilor Externe – 35,1 milioane de lei în principal pentru asistenţă pentru dezvoltare (Facilitatea Turcia) şi cheltuieli de personal; Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – 25 milioane de lei.