Organizaţia “Salvaţi Copiii!” anunţă deschiderea a şase programe, destinate îngrijirii copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate, în Regiunea Sud – Vest Oltenia

0
705

 Conform statisticilor, zeci de mii de copii au un părinte plecat la muncă în străinătate și 22.600 sunt total lipsiţi de îngrijirea părinţilor. “Salvați Copiii!” anunță deschiderea a şase noi programe locale destinate acestora în Regiunea Sud-Vest Oltenia.  Astfel, astăzi, 30 iunie 2021, la Bucureşti, s-a menţionat, cifric, că dintre cei 75.136 de copii cu părinții plecați să muncească în afara țării, 22.662 sunt complet lipsiţi de îngrijirea părinților, având ambii părinţi sau părintele unic susţinător plecat peste hotare. Pentru a preîntâmpina excluziunea socială şi abandonul şcolar, Organizația “Salvați Copiii !” deschide şase noi programe locale în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în județele Dolj și Olt, în cadrul proiectului ”Servicii de suport educațional și psihosocial pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”.

Datele oficiale procesate la finalul anului 2020 arată că Regiunea Sud-Vest Oltenia are 5.017 copii rămași singuri acasă, dintre care 1.247 copii doar în judeţul Dolj și alți 1.065 în județul Olt. Cercetările realizate de “Salvaţi Copiii!” au arătat că, în urma plecării părinților la muncă în străinătate, copiii se confruntă cu dificultăți emoționale, sociale și educaționale. De asemenea, una dintre categoriile cele mai afectate de riscul de abandon şcolar, este, din punct de vedere statistic, cea reprezentată de copiii cu cel puțin un părinte plecat pentru o perioadă de minimum șase luni. ”Copiii rămași singuri acasă trăiesc o traumă aproape invizibilă, care are repercusiuni asupra întregii lor vieți, emoționale, educaționale, sociale. Sunt copii care trebuie să accepte absența părintelui și care au nevoie de sprijin emoțional, pentru a face față situației.”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv “Salvați Copiii România”.

Fonduri de aproape opt milioane de lei

În acest context, proiectul ”Servicii de suport educațional și psihosocial pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” vizează stimularea participării la educație şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de excluziune socială pentru copii din județele Dolj și Olt ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Noile programe se derulează în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023. Valoarea totală a proiectului ”Servicii de suport educațional și psihosocial pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, cod SMIS 139633, este de 4.734.970,94 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.024.725,26 lei lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 710.245,68 lei. Pentru a răspunde nevoilor copiilor, persoanelor în grija cărora au rămas şi comunităţilor locale, în cadrul proiectului vor fi derulate următoarele intervenţii: Servicii de suport educaţional şi psihologic, activități recreative şi de socializare, incluzând şi tabere pentru copii, pentru a sprijini copiii să traverseze perioada dificilă a separării de părinți; Oferirea de suport material pentru buna desfăşurare a activităţilor de suport educaţional și de consiliere (rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării activităţilor de tip Şcoală după Şcoală); Program de educaţie parentală și consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii; Dotarea şcolilor implicate cu materiale şi echipamente sportive; Crearea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii inter-instituționale copiilor în 5 localităţi, stimularea creării de structuri comunitare consultative; Campanie regională de informare și conștientizare cu privire la efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă: difuzare spot video, distribuire materiale de informare, sesiuni periodice de informare si conștientizare pentru elevi, cadre didactice, părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii/părinți care intenționează să plece la muncă în străinătate/membri ai comunității, masă rotundă cu specialisti din domeniul educatiei şi asistenţei sociale; Cercetare regională pentru estimarea incidenţei fenomenului şi efectelor sociale ale acestuia.

Şcoli din Dolj şi Olt, beneficiare

În cadrul proiectului, vor beneficia de activități directe de suport cel puțin 1.770 de persoane: minimu 300 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, 180 părinţi/persoane care au copiii în grijă, 900 de copii din aceleași școli, 120 de specialişti şi 270 de membri ai comunităţii din locaţiile vizate în proiect. Totodată, campaniile de informare și conștientizare din proiect vor viza peste 400.000 de persoaneColaboratori: Școala Gimnazială Alexandru Macedonski” Craiova, Școala Gimnazială “Decebal” Craiova, Școala Gimnazială “Înv. M. Georgescu” Celaru, județul Dolj, Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia, Școala Gimnazială „Ada Umbra” Ianca, Școala Gimnazială Gârcov, județul Olt, Direcţii  de asistenţă socială/Servicii publice de asistenţă socială din localităţile mai sus menţionate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe lângă acest proiect, Salvați Copiii lansează alte patru proiecte similare destinate educației și protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Per total, în cele 5 proiecte vor fi dezvoltate 32 programe locale în 10 județe, care vor avea ca beneficiari direcți: 8.770 de persoane, din care 5.950 de copii (copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și alți copii din aceleași școli) și 2.820 de adulți (părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii, specialiști și membri ai comunității). Campaniile de informare și conștientizare vor viza peste 2.000.000 de persoane.

 

Contact

[1] Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, http://andpdca.gov.ro.

[2] Radu Szekely, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, conferinţa Protecția copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate –  importanța educației parentale și serviciilor de suport, 18 mai 2021