Măsuri pentru deblocarea pieţei deşeurilor de ambalaje

0
108

depozit-deseuriOrdonanţa de urgenţă aprobată ieri de Guvern modifică şi completează Legea 249/2015, care vizează administrarea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, astfel încât să permită remedierea rapidă a situaţiei existente, respectiv înlăturarea unor situaţii care ar putea bloca piaţa deşeurilor de ambalaje, reducerea impactului financiar negativ asupra operatorilor economici afectaţi şi o mai bună performanţă de valorificare a deşeurilor din ambalaje.

Ordonanţa de urgenţă aduce clarificări cu privire la opţiunea pe care o au operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje şi produse ambalate, pentru a-şi putea îndeplini obiectivele de reciclare, atât în mod individual, cât şi prin intermediul organizaţiilor de transfer de responsabilitate. Concret, potrivit actului normativ aprobat, producătorii de produse ambalate au posibilitatea de a-şi îndeplini ţintele, atât prin intermediul unor operatori economici specializaţi (de tipul organizaţiilor de transfer de responsabilitate), cât şi prin eforturi individuale, în parteneriate de anvergură mai mică, atât cu alţi operatori economici, cât şi cu autorităţi publice locale, instituţii de învăţământ, ONG-uri, alţi parteneri comunitari.

Alte măsuri prevăd constituirea Comisiei de autorizare pentru înfiinţarea şi autorizarea operatorilor specalizaţi pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, clarificări cu privire la condiţiile şi termenele în care poate fi anulată licenţa de operare acordată operatorilor economici tip OTR, respectiv la ce reprezintă de fapt “2 ani consecutivi de la momentul constatării că aceştia nu-şi îndeplinesc obiectivele stabilite”, pentru a nu mai duce la interpretări personale, la incertitudini şi la incapacitatea autorităţilor de control de a pune în aplicare corect sancţiuni.

Măsurile prevăzute în ordonanţa de urgenţă vor avea efecte pozitive asupra mediului pe termen mediu şi lung, contribuind la reducerea cantităţilor de deşeuri generate, precum şi la creşterea capacităţilor de colectare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, în vederea atingerii obiectivelor de valorificare pe fluxurile de deşeuri, asumate de România faţă de Uniunea Europeană.

În prezent, pe piaţa românească, conform Administraţiei Fondului de Mediu, funcţionează aproximativ 25.000 de producători şi 10 OTR (organizaţii de transfer de responsabilitate). Aproximativ 50% din producători au transferat integral către OTR-uri responsabilitatea valorificarii ambalajelor puse pe piaţă, aceste OTR-uri nu au reuşit atingerea obiectivelor de valorificare, fapt care a condus la ratarea obiectivelor de către producătorii de produse ambalate.

Măsurile adoptate astăzi contribuie la realizarea obiectivelor de reciclare şi valorificare impuse prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile provenite din ambalaje, precum şi la evitarea unui potenţial infringement.

De asemenea, se vizează stimularea investiţiilor în domeniul colectării selective, staţiilor de sortare şi tratare, capacităţilor de colectare şi valorificare, precum şi implicarea unei categorii mai mari de operatori economici în gestionarea fluxurilor de deşeuri valorificabile, având efecte durabile de protecţie a mediului, protejarea sănătăţii populaţiei şi diminuarea risipei de resurse reprezentate de materialele utile care pot fi recuperate din deseurile de ambalaje.