Guvernul va folosi sistemele electronice pentru debirocratizare

0
274

coada_ghiseu_62258600Cea mai mare parte a măsurilor incluse în acest pachet răspund sugestiilor primite din partea cetăţenilor prin intermediul platformei online de consultare publică “maisimplu.gov.ro“, prin intermediul căreia s-au primit peste 3.300 de propuneri şi aproximativ 32.000 de persoane care au susţinut propunerile deja postate.

Multe dintre solicitări au vizat plata taxelor online pentru cât mai multe categorii de taxe şi impozite, reducerea numărului de taxe şi hârtii, precum şi a numărului de copii de pe cartea de identitate, a copiilor legalizate solicitate cetăţeanului în relaţia cu administraţia publică, precum şi recunoaşterea documentelor emise în format electronic cu semnătură electronică.

Printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul a introdus o serie de noutăţi pentru reducerea birocraţiei, simplificarea şi digitalizarea procedurii de reducere a documentelor, respectiv:

Ø Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic www.edirect.e-guvernare.ro, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.

Ø Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor accepta şi copia electronică după Cartea de Identitate, prin furnizarea unei adrese de poştă electronică, atât pe pagina proprie de internet, cât şi pe punctul de contact unic electronic. În termen de 30 de zile instituţiile publice au obligaţia să anunţe adresa de email unde se vor putea transmite; În cazul copiilor legalizate solicitate de către instituţii în furnizarea serviciilor publice, acestea vor fi înlocuite cu verificarea de către funcţionar, la ghişeu, a conformităţii cu originalul.

Ø Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deţinute sau gestionate de o altă autoritate sau instituţie publică se iau direct de la respectiva autoritate sau instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres de către beneficiarul serviciului public sau dacă există consimţământul expres al acestuia.

Ø Instituţiile publice şi organele administraţiei publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia şi motivul colectării informaţiei.

Ø Va fi scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru eliberarea cărţii de identitate, eliberarea şi prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi a cazierului judiciar. Această măsură a fost luată având în vedere că plata acestei taxe de valoare mică presupune deplasări la Poştă şi la Poliţie. La ridicarea cărţii de identitate şi a paşaportului cetăţenii vor plăti o singură taxă, într-un singur loc. Taxele extrajudiciare de timbru rămase în vigoare se vor plăti prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii 18/1991, pentru taxele de până la 50.000 lei.

Ø Autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, vor putea obţine certificatul de cazier judiciar în mod direct de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), scutind cetăţeanul de obţinerea acestuia, caz în care taxa de eliberare şi taxa extrajudiciară de timbru vor fi eliminate.

Cea mai mare parte a măsurilor incluse în acest pachet răspund sugestiilor primite din partea cetăţenilor prin intermediul platformei online de consultare publică “maisimplu.gov.ro“, prin intermediul căreia s-au primit peste 3.300 de propuneri şi aproximativ 32.000 de persoane care au susţinut propunerile deja postate.
Multe dintre solicitări au vizat plata taxelor online pentru cât mai multe categorii de taxe şi impozite, reducerea numărului de taxe şi hârtii, precum şi a numărului de copii de pe cartea de identitate, a copiilor legalizate solicitate cetăţeanului în relaţia cu administraţia publică, precum şi recunoaşterea documentelor emise în format electronic cu semnătură electronică.
Printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul a introdus o serie de noutăţi pentru reducerea birocraţiei, simplificarea şi digitalizarea procedurii de reducere a documentelor, respectiv:
Ø Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic www.edirect.e-guvernare.ro, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.

Ø Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor accepta şi copia electronică după Cartea de Identitate, prin furnizarea unei adrese de poştă electronică, atât pe pagina proprie de internet, cât şi pe punctul de contact unic electronic. În termen de 30 de zile instituţiile publice au obligaţia să anunţe adresa de email unde se vor putea transmite; În cazul copiilor legalizate solicitate de către instituţii în furnizarea serviciilor publice, acestea vor fi înlocuite cu verificarea de către funcţionar, la ghişeu, a conformităţii cu originalul.
Ø Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deţinute sau gestionate de o altă autoritate sau instituţie publică se iau direct de la respectiva autoritate sau instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres de către beneficiarul serviciului public sau dacă există consimţământul expres al acestuia.
Ø Instituţiile publice şi organele administraţiei publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia şi motivul colectării informaţiei.
Ø Va fi scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru eliberarea cărţii de identitate, eliberarea şi prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi a cazierului judiciar. Această măsură a fost luată având în vedere că plata acestei taxe de valoare mică presupune deplasări la Poştă şi la Poliţie. La ridicarea cărţii de identitate şi a paşaportului cetăţenii vor plăti o singură taxă, într-un singur loc. Taxele extrajudiciare de timbru rămase în vigoare se vor plăti prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii 18/1991, pentru taxele de până la 50.000 lei.
Ø Autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, vor putea obţine certificatul de cazier judiciar în mod direct de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), scutind cetăţeanul de obţinerea acestuia, caz în care taxa de eliberare şi taxa extrajudiciară de timbru vor fi eliminate. Astfel, orice altă instituţie publică, cu excepţia celor prevăzute deja în lege, va solicita electronic unităţilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în baza consimţământului scris al solicitantului, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. Unităţile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne vor furniza electronic copiile solicitate într-un termen de 24 de ore de la primirea solicitării, iar persoana pentru care se efectuează verificări specifice este scutită de plata serviciului.
Ø În vederea simplificării plăţii taxelor pentru paşaport, au fost comasate cele două taxe astfel încât acestea se vor putea achita într-un cont unic, facilitându-se astfel şi plata lor online.
Ø O altă măsură are în vedere obligativitatea instituţiilor publice să ofere metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, a amenzilor contravenţionale şi a taxelor şi impozitelor, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul sistemelor electronice de plată, fie prin intermediul altor sisteme de plată.
Ø În cazul plăţii amenzii rutiere, dificultatea semnalată de un număr semnificativ de cetăţeni este reprezentată de obligativitatea de a transmite dovada plăţii amenzii la unitatea de poliţie. În sensul eliminării acestei proceduri, actul normativ introduce posibilitatea transmiterii dovezii de plată şi prin poştă electronică, respectiv eliminarea acestei obligativităţi atunci când plata se realizează prin mijloace electronice. Astfel, art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor va fi completat în consecinţă, facilitând plata prin Sistemul Naţional Electronic de Plată şi a altor mijloace electronice de plată.
Ø De asemenea, pentru a reduce riscurile de corupţie în obţinerea permisului auto şi având în vedere cazurile mediatizate care au scos la iveală riscuri la adresa siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, se va implementa un sistem de monitorizare şi verificare a desfăşurării examenului pentru obţinerea permiselor auto. Proba teoretică se înregistrează video, iar cea practică audio şi video.
Ø În cazul procedurii de înmatriculare auto, se introduce posibilitatea plăţii într-un cont unic a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.