AJOFM Dolj oferă servicii gratuite de ocupare absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

0
78

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj oferă  servicii gratuite de ocupare absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, dacă în termen de 60 zile de la data absolvirii se înregistrează la agenţiile locale / punctele de lucru din raza de domiciliu, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii.

În cazul absolvenţilor de liceu promoţia 2015 data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2014 -2015 este data de 29 mai 2015 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat ( conform Ordinului 3.637 / 19.06.2014 privind structura anului şcolar, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale). „Pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă absolvenţii vor depune următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie; adeverinţa medicală cu menţiunea “apt pentru muncă” sau cu eventualele restricţii medicale”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Informare şi consiliere profesională”

Ca urmare a înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, absolvenţii pot beneficia de: „Informare şi consiliere profesională”; „Medierea muncii”; „Formare profesională” şi „Indemnizaţie de şomaj” . „Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la Agenţie, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei) pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul este de 250 lei / lună”, se mai spune în comunicat.

Primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă

Absolvenţii înregistraţi la AJOFM, în situaţia în care se încadrează cu program normal de lucru pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare  de 500 lei. Acest drept poate fi solicitat în termen de 60 de zile de la data angajării.Absolvenţii, care se angajează cu program normal de lucru, în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj pot beneficia de o sumă egală cu indemnizaţia de somaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept poate fi solicitat în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angăjarii”. Absolvenţii care se angajează în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km , faţă de localitatea de domiciliu pot beneficia de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării. „Absolvenţii care se angajează în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj într-o altă localitate şi urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, pot beneficia de o primă de instalare, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării…”, mai spun reprezentanţii AJOFM Dolj.