Cardul de sănătate, funcţional din 2015

0
101

Doljenii vor putea intra în posesia cardului de sănătate cel mai probabil în a doua jumătate a acestui an, urmând să intre în funcţiune la înceoutul lui 2015. Cardul va fi transmis gratuit, prin poştă, oficialii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate anunţând că, până în prezent, au fost tipărite la nivel national peste zece milioane de exemplare. Distribuirea lor să va face în ordinea alfabetică a judeţelor.

Odată ce vor intra în posesia cardului naţional de sănătate, asiguraţii trebuie să ştie că decontarea serviciilor medicale se va face doar pe baza acestuia. În trimestrul patru al acestui an va fi testat modul de funcționare al cardului, astfel încât începând cu anul 2015, decontarea serviciilor medicale să se realizeze doar cu cardul național de sănătate. Distribuția acestora se va realiza prin servicii poștale de operatorul de servicii care va fi desemnat câștigător prin procedura de licitație publică, în urma căreia se va încheia un acord-cadru pe următorii patru ani pentru distribuirea unui număr estimat de 13.663.941 carduri. Valoarea estimată a acordului-cadru este de 37.575.837 lei fără TVA, iar estimările iau în calcul şi persoanele asigurate care vor împlini vârsta de 18 ani până în septembrie 2018. De altfel, aproximativ 952.488 carduri vor fi tipărite pentru aceştia și pentru persoanele care vor dobândi calitatea de asigurat în această perioadă.. Cardul va fi distribuit la domiciliul asiguratului și predat titularului pe baza actului de identitate. După două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe bază de document justificativ, operatorul de servicii poștale va preda cardul național casei de asigurări de sănătate în raza căreia se afla domiciliul asiguratului.

Proiect-pilot pentru pacienţii dializaţi

Luna aceasta a fost demarat un proiect-pilot de testare a cardului național pentru pacienții aflați în servicii de dializă. 79 de furnizori privați de servicii medicale de dializă au încheiat acte adiționale cu CNAS, peste 8.000 de carduri naționale ale asiguraților care fac dializă în aceste centre fiind transmise caselor județene de sănătate prin poșta militară. Săptămâna trecută, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat documentația de atribuire a serviciilor de distribuire a cardului național de sănătate pentru toți asigurații din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, până în prezent fiind tipărite 11.534.000 de carduri. Potrivit autorităţilor sanitare, toți furnizorii de servicii medicale au posibilitatea să își achiziționeze cititoarele de carduri. În acest sens, există pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate o listă cu cititoare de card deja testate.

Cardul de sănătate va cuprinde informaţii esenţiale despre pacient

Cardul naţional de sănătate va conţine informaţii medicale vitale, cum ar fi grupa de sânge şi RH-ul. Cardul are inscripţionate, la vedere, pe lângă nume şi prenume şi codul de identificare în sistemul de sănătate. În plus, va avea un cip pe care vor fi încărcate de medicul de familie şi alte informaţii esenţiale: CNP-ul, grupa sanguină, RH-ul, diagnostice medicale cu risc vital, boli cronice, dar şi datele de contact ale medicului. Documentul electronic va avea elemente de securitate speciale împotriva falsificării şi contrafacerii. Însă, în situaţia în care asiguratul va pierde cardul de sănătate, îl va deteriora sau îi va fi furat, acesta va suporta costurile. În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre aceste situaţii, titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional.

În afară de datele de identificare, cardurile de sănătate au scopul de a urmări cheltuirea fondurilor în sistemul de sănătate şi trebuie să cuprindă, aspecte care ţin de circuitul banilor.

Un alt document sanitar important va fi dosarul electronic care va cuprinde detalii legate de bolile suferite de-a lungul timpului sau despre orice alt tratament medical urmat. Pot fi stocate toate analizele medicale, radiografiile sau procedurile  pentru a oferi o imagine completă asupra rezultatelor acestora. Fişa medicală ar trebui să conţină datele personale – nume, data de naştere, date de contact -, rude sau alte persoane de contact în caz de urgenţă, numele şi datele de contact ale medicului de familie, informaţii despre asigurarea de sănătate, autorizaţie pentru donarea de organe, boli şi intervenţii chirurgicale semnificative, medicaţia curentă, vaccinări, alergii sau sensibilităţi cunoscute la medicamente sau la alte substanţe, boli semnificative ale membrilor familiei, rezultatele ultimelor examinări medicale, opinii ale medicilor specialişti, rezultatele analizelor şi ale altor investigaţii efectuate.