Şanse pentru corigenţi

0
90

eleviAu fost stabilite perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă, pentru anul şcolar 2016/2017, conform legislaţiei în vigoare. Astfel, pentru cei din clasa a VIII-a, examinările vor avea loc în zilele de 24 – 25 iulie, în acelaşi interval participând şi cei din clasele terminale de liceu, stagii de pregătire practică, învăţământ profesional. Pentru cei din ciclul primar, învăţământul gimnazial, liceal şi profesional (altele decât cele terminale), şcoala postliceală şi de maiştri, perioada este 30 august – 5 septembrie. „Elevii de cls. a VIII-a, care au susţinut corigenţa, se pot înscrie la admiterea în cls. a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă, conform normativelor legale. Cei corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu, învăţământul profesional şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică, dar care nu pot participa la sesiunea din 24 – 25 iulie, se pot înscrie în sesiunea următoare. Cei din clasele terminale, care nu au promovat examenul din iulie, sunt declaraţi repetenţi. Elevii care au promovat, din clasele terminale de liceu, se pot înscrie pentru Bacalaureat, sesiunea de toamnă, în data de 27 iulie”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.