Comercianţii de jucării, vizaţi de controale!

0
128

În conformitate cu programul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind tematicile de control pe trimestrul II 2016, în perioada 9-20 mai s-a desfăşurat în Dolj o acţiune de control privind modul de respectare a prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor, inclusiv comerţul online. La categoria vânzare directă au fost verificaţi 23 de operatori economici. Valoarea produselor controlate a fost de 4.784,50 lei. În abatere au fost găsiţi 12 agenţi economici. Sancţiunile aplicate au constat în 11 amenzi, totalizând 13.000 lei, şi un avertisment.

ojpc

Inspectorii de la Protecţia Consumatorului Dolj atrag atenţia că numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorilor şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi trebuie să fie indicate pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte jucăria, adresa trebuie să indice un singur punct de contact. De asemenea, marcajul de conformitate CE trebuie: să respecte principiile generale prevăzute de Regulamentul nr. 765/2008/CE, să fie aplicat în mod vizibil, lizibil şi de neşters fie pe jucărie, pe o etichetă ataşată sau aplicată, fie pe ambalaj, în cazul jucăriilor de dimensiuni mici sau compuse din părţi mici, marcajul poate fi aplicat pe o etichetă sau pe un prospect interior.

Reguli stricte de punere în vânzare

Jucăriile pot fi introduse pe piaţă doar dacă respectă: cerinţele generale de siguranţă şi pe cele speciale. Netraducerea în limba română a avertismentelor, instrucţiunilor de utilizare s-a constatat la jucăriile comercializate de o societate din Craiova, faţă de care a fost dispusă măsura de oprire temporară de la vânzare a 5 bucăţi maşinuţe în valoare de 25 lei şi a fost aplicată o amendă de 3.000 lei.

Inspectorii mai spun că respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor se va face conform Legii nr. 148/2000. Astfel, comparaţiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc: data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice, dacă oferta specială nu a început încă. În timpul controalelor s-a mai descoperit că nu s-a respectat afişarea preţurilor şi tarifelor în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, la 11 operatori economici care comercializau jucării. Faţă de cele constatate au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, dintre care 10 amenzi în valoarea de 10.000 lei şi un avertisment.