Au fost stabilite plafoanele ajutoarelor din zootehnie

0
133

Guvernul României a adoptat, în data de 27 mai a.c., Hotărârea privind aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2015.lei

Actul normativ aprobă plafonul ajutoarelor naţionale tranzitorii pentru speciile bovine şi ovine/caprine, care se acordă pentru anul de plată 2015, în limita sumei de 203.152.561 euro, respectiv 897.446,7 mii lei, distribuite astfel: 27,78 milioane euro pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine; 116,77 milioane euro pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine; 58,59milioane euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine. Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă  fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în anul 2013. De asemenea, Guvernul a aprobat plafonul maxim de 113,35 milioane euro, care se acordă pentru anul de plată 2015, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile bovine, ovine, caprine, viermi de mătase.

  Suma se repartizează astfel: 1,33 milioane euro pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte; 24,5 milioane euro pentru speciile ovine/caprine; 10,5 milioane euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase şi metişii acestora; 76,99 milioane euro pentru specia bovine, categoria vaci de lapte; 27.000 euro pentru specia viermi de mătase.

Plăţile pentru schemele de ajutoare naţionale tranzitorii şi sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015. Instituţia publică responsabilă cu implementarea acestor măsuri este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Procedurile referitoare la primirea cererilor unice de plată, verificarea administrativă şi în teren, autorizarea şi efectuarea plăţilor se realizează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură.