O carte despre oameni. Dar ce oameni!

1
124

Cartea universitarilor Sever Şontea şi Gheorghe Tîrpe „Cercetări ştiinţifice de inginerie industrială” este una precumpănitor tehnică, referirile vizând împlinirile profesionale ale autorilor la Electroputere Craiova şi Universitatea din Craiova, de-a lungul anilor, având contingenţă cu ambele entităţi. Prin faptul că, începând cu anul 1958, au lucrat efectiv ca specialişti la uzinele Electroputere, devenind apoi cadre didactice la Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova. Din 1992, în calitate de profesori universitari, au devenit şi conducători de doctorate în specializarea inginerie industrială. Succint, lucrarea descrie rezultatele de cercetare obţinute în laboratoarele generale şi de sculărie din Electroputere şi cele realizate la Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova. Nume cunoscute în peisajul academic craiovean, Sever Şontea şi Gheorghe Tîrpe evocă evoluţii interesante, „de pionierat” în fabricarea de locomotive diesel electrice de 2100 CP şi 5100 KW. Sunt menţionate nume de specialişti craioveni, realizări ştiinţifice cu imediată aplicare, totul circumscris unei legături osmotice a cercetării cu producţia în pregătirea studenţilor universităţii de profil. Pentru o legătură cât mai profundă cu producţia, întreaga activitate a disciplinei de tehnologie era predată într-o sală de curs amenajată în incinta Electroputere, unde mai funcţiona şi un laborator cu dotarea aferentă. Fără să stăruie prea mult asupra meritelor personale, autorii lucrării „Cercetări ştiinţifice de inginerie industrială” descriu amploarea cercetării ştiinţifice şi mai ales competenţa cadrelor tehnice formate la Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova. În schimb, se acordă spaţii relativ generoase asimilării în fabricaţie a unor piese pentru locomotive şi aparataj electric, graţie aportului de inteligenţă românească. Sunt enumerate cercetările ştiinţifice de inginerie industrială cu privire la practica controlului nedistructiv prin ultrasunete, tehnologii de prelucrare în industria electrotehnică, cercetările de inginerie industrială pentru tehnologii neconvenţionale, participarea la simpozioane de profil, certificate de inventatori şi multe alte împliniri, date uitării. Ceea ce autorii nu omit, sau mai de grabă nu decuplează de la substanţa lucrării lor, sunt numele de specialişti de înaltă calificare alături de care au lucrat, la formarea multora chiar contribuind în mod direct. În semn de respect pentru conducerea Facultăţii de Mecanică, autorii dedică succinte portrete decanilor, prof. dr. ing. Popescu Iulian, prof. dr. ing. Emil Cernăianu, prof. dr. ing. Nicolae Dumitru, elogiind de-a dreptul activitatea ştiinţifică a acestora, dar şi vocaţia didactică. Chiar destinată, cu predilecţie, unor avizaţi, lucrarea universitarilor Sever Şontea şi Gheorghe Tîrpe este străbătută de la un capăt la altul de o înaltă consideraţie faţă de cercetarea ştiinţifică autohtonă şi, bineînţeles, autorii acesteia: oameni. Dar ce oameni!

1 COMENTARIU

  1. CU STIMA SI RESPECT PENTRU CE AU FACUT IN CITADELA ELECTOTEHNICI ROMINESTI ===ELECRO PUTERE CRAIOVA CIT SI IN INVATAMINTUL UNIVERSITAR FELICITARI

Comments are closed.