Prof.univ.dr Lucian Buşe şi Petre Ghibu, cooptaţi în conducere : Membrii noi în CA al SIF Oltenia

0
319

Ieri, la sediul Societăţii de Investiţii Financiare (SIF) „Oltenia” a avut loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor (AGA), în cadrul căreia s-a discutat şi aprobat situaţia financiară a SIF 5, modul de repartizare a profitului net realizat în 2010 de societate, menţinerea metodei de calcul a redevenţei administratorilor, revocarea a doi membrii a Consiliului de Administraţie, precum şi votarea altor doi membrii în CA, pe posturile vacante. După o şedinţă de mai bine de cinci ore s-a hotărât revocarea din funcţie a lui Carmen Ioana Popescu, care îndeplinea funcţia de administrator din data de 16 decembrie 2008 şi a lui Florian Tudor Buzatu, care era director la  SIF Oltenia, din iulie 2007  şi administrator, din decembrie 2000 până-n prezent.

Ieri, prezenţa la AGA a fost doar de 10,6 %, dar a fost luată în consideraţie pentru că joi, 28 aprilie nu s-a întrunit cvorumul. Acest procentaj a însemnat 58 de milioane de acţiuni, în condiţiile în care capitalul social subscris şi vărsat la data de 31 decembrie 2010, era de 58.016.571 lei, divizat în 580.165.714 acţiuni cu o valoare de 0,1 lei/acţiune. Deşi trebuiau depuse 51 de buletine de vot, în urnă au fost găsite doar 46 buletine de vot, toate valabile, care au reprezentat 9.519 998 acţiuni. Şi-au mai exprimatul votul, electronic, un număr de 59 de acţionari, care au reprezentat peste 4,2 milioane de acţiuni, adică în jur de 7,4%, trei acţionari au folosit serviciile poştale, echivalentul a 0,7333% iar 6 acţionari au avut procură. Această ultimă categorie a reprezentat doar 0,757 %.

Dividend de 0,0750 lei/acţiune

Primul punct pe ordinea de zi, adică, aprobarea situaţiei financiare a fost votată de 99,6% din numărul voturilor valabil exprimate, iar 84,4% au votat pentru repartizarea profitului net aferent lui 2010. „Pentru anul 2010, Consiliul de Administraţie propune Adunării Generale a Acţionarilor distribuirea unui divident brut de 0,0750 lei/acţiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 53,72% din total profit net realizat în exerciţiul financiar al anului 2010. Restul profitului se va aloca pentru finanţarea şi dezvoltarea societăţii. Acţionarii vor fi informaţi cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin comunicate ce vor fi transmise în timp util Bursei de Valori Bucureşti şi care vor fi publicate în presă şi pe site-ul oficial al SIF Oltenia” a subliniat conf.univ.dr ec Tudor Ciurezu, vicepreşedinte al CA al SIF Oltenia. Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividende distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar din anul 2010 sunt cei ce vor fi înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare ce a fost aprobată tot în cadrul AGA. „Consiliul de Administraţie a propus şi supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca data de înregistrare să fie 16 mai 2011” a mai completat vicepreşedintele SIF Oltenia.

Florian Teodor Buzatu

Carmen Popescu şi Florian Buzatu, revocaţi din CA

Un punct important pe ordinea de zi a fost acela al menţinerii sau revocării din funcţia de administrator a doi membrii importanţi, cu state în vechi în SIF Oltenia, fiind vorba despre Ioana Carmen Popescu, mâna dreaptă a controversatului om de afaceri, arestat şi condamnat, Dinel Staicu şi Florian Buzatu, care a apărut în mass-media, dar şi pe site-ul societăţii cu afaceri în care sunt implicate membrii familiei. Ieri, Florian Buzatu pe baza unui raport de audit a venit cu probe şi a încercat să demonstreze legalitatea afacerilor, dar se pare că fără succes, odată ce s-a votat pentru revocarea sa din funcţia de administrator SIF Oltenia. Astfel, pentru revocarea lui Camern Ioana Popescu au votat peste 61%, iar pentru menţinerea ei, doar 17,45%. Împotriva menţinerii lui Florian Teodor Buzatu au votat 58,69%. Tot în cadrul şedinţei de ieri s-a votat pentru descărarea de gestiune, adică, membrii CA pot răsufla uşuraţi de acum înainte, acest punct aflat pe ordinea de zi, fiind votat de 73,75%, iar 0,809% au votat împotrivă, peste 18% s-au abţinut iar ăn jur de 7% din numărul de voturi valabil exprimate au fost anulate. S-a aprobat cu o majoritate covârşitoare, de 70,56% Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul în curs.

Lucian Buşe

CNVM ar putea încurca calculele

La fel de important ca şi punctul ce făcea referire la menţinerea sau revocarea lui Carmen Popescu şi Florian Buzatu, a fost şi acela al votării altor doi membrii ai CA, care vor ocupa posturile vacante. Şi-au depus cadidatura patru acţionarii, din care doar doi am primit voturile majorităţii. Împărţirea voturilor s-a făcut prin vot secret, iar la finalul şedinţei, s-a dat citire. Prof.univ.dr Lucian Buşe a obţinut 68,5% din numărul total de voturi exprimate, echivalentul a 41.090.682 acţiuni. Împotrivă au votat 13,20%, iar 18,454 % s-au abţinut. Al doilea membru ales cu majoritate confortabilă de voturi a fost Petre Ghibu, care  primit 53,56%, adică, 32.118.020 acţiuni, iar împotriva acestuia au votat 22,6%. Peste 21% s-au abţinut, iar numărul voturilor anulate a fost de 2,49%. Pe locul al treilea, dar din păcate pe un loc neeligibil a fost Ignat Claudiu, care a obţinut 11,323%, echivalentul a 6.794.920 acţiuni. Împotriva acestuia au votat 46,67%, iar peste 20% s-au abţinut. Au fost anulate peste 21 % din voturile exprimate. Pe locul patru s-a aflat după numărarea voturilor, Adrian Săndiţă, care  obţinut doar 11,03%, împotriva prezenţei sale în CA fiind peste 51% din cei prezenţi şi reprezentanţi la aceasta şedinţă AGA. „Trebuie să ne interesăm la CNVM, dacă celor doi colegi trebuie să li se mai dea şi aprobarea pentru participarea la şedinţele de CA sau este suficientă alegerea celor doi, aşa cum făcut-o noi azi ( n.r ieri). Dacă mai trebuie să aşteptăm şi această aprobare am avea o problemă legată de cvorum, pentru că nu putem lua decizii în cadrul CA doar cu o prezenţă de jumătate plus unul. Cum noi suntem şapte membrii în CA, majoritate ar însemna patru membrii…” a mai spus Teodor Ciurezu.