“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

0
211

Mâine va avea loc conferința de lansare a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil,
acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic
Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul
proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor,
prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si
implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.
Proiectul IRAD a demarat la 1 martie 2022 și beneficiază de un grant în valoare de
74.975,00 euro și se derulează pe parcursul a 12 de luni.
La acest eveniment sunt invitați să participe, alături de reprezentanții promotorului,
directorii celor 3 unități de învățământ implicate în proiect, actori locali, directori de școli,
cadre didactice interesate, reprezentanți ai mass media.
În cadrul conferinței, vor fi prezentate principalele obiective ale proiectului, acțiunile
și activitățile, care au ca scop îmbunătățirea calității vieții a 500 de beneficiari, tineri cu vârste
cuprinse între 15-22 ani, 60 de cadre didactice, 10 membri ai asociației.
Educația civică insuficientă în școli, oportunitățile limitate de învățare în afara școlilor
și lipsa modelelor pozitive sunt obstacole, în calea implicării și participării civice. Indiferența
civică accentuează criza socio-economică, conducând la corupție, injustiție socială şi un nivel
scăzut al calității vieții cetățenilor. Lipsa implicării civice a tinerilor, conduce la adâncirea
decalajelor între municipii si orașe mici.
Proiectul IRAD, vine în sprijinul tinerilor cetățeni, prin implementarea de activități de
educație şi implicare civică, în localitățile Băilești și Segarcea din județul Dolj, cu o rată a
marginalizării ridicată și cu zone insuficient deservite, unde s-a constatat lipsa spiritului civic
în rândul tinerilor, lipsa abordării practice de predare a educației civice şi dezinformarea online.
Obiectivele proiectului sunt :
▪ Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 500 de copii din 3 licee din Băilești și
Segarcea pe parcursul a 12 luni de proiect referitoare la cetățenia activă, drepturile
omului, voluntariat, implicare comunitara, egalitate de șanse si mobilizare comunitară
prin organizarea unei campanii de promovare și de informare privind activismul civic,
prin organizarea de alegeri locale /ONG-uri simulate care vor iniția măsuri de rezolvare
a problemelor comunității
▪ Îmbunătățirea cunoștințelor, abilitaților, aptitudinilor a 60 cadre didactice din 3 licee
din orașe mici din Dolj privind instruirea tinerilor in domeniul drepturilor omului a
implicării civice prin transfer de bune practici din partea partenerului islandez pe
parcursul a 12 luni de proiect
▪ Creșterea gradului de informare în privința identificării și filtrării informațiilor, a
consumului conștient de produse media în rândul a 300 de tineri din 3 licee din
▪ comunități insuficient deservite din Dolj pe parcursul a 2 luni de proiect prin
desfășurarea unei campanii de media litercy si fake news

Proiect derulat de

▪ Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-ului prin desfășurarea unei activități de
instruire de 3 zile privind managementul voluntarilor, fundraising si planificare
strategică pentru 10 membri.
Activitățile principale vizate sunt:
• Activitate de dezvoltare organizațională: 10 persoane instruite in cadrul
managementului voluntarilor, fundraising si planificare strategică.
• Curs de instruire drepturile omului si participare civica in scoli:12 cadre didactice si 4
membri ai solicitantului instruiți in tematica drepturilor omului, a educației civice si a
metodelor non formale de abordare a acestora
• Campanie de informare si conștientizare privind activismul civic: desfășurare seminare
cu cadrele didactice în vederea multiplicării informațiilor, metodelor si instrumentelor
dobândite la curs în domeniul drepturilor omului si educației civice si desfășurarea de
ateliere, cu elevii cu rolul de a-i informa pe copii privind implicarea civică și drepturile
omului
• Vizita de studiu in Islanda: câte un reprezentant al comunității locale și câte un
reprezentant al comunității școlare si 3 membri ai asociației participă la o vizită a
partenerului islandez pentru a observa direct bunele practici în domeniul drepturilor
omului.
• Campanie de media litercy si fake news: Campania media împotriva informației false
are scopul de a informa despre fenomenul de propagandă și dezinformare, precum și de
a-i pregăti să identifice informația falsă difuzată de presă, dar şi pe rețelele de
socializare.
• Activități de democrație participativă: organizarea alegerilor copiilor, un proces care
simulează desfășurarea alegerilor locale; Participarea a cel puțin 10 elevi /liceu la
ședințele consiliului local; simularea unor ONG-uri, conturarea unor inițiative civice
care vor fi depuse la primărie solicitând un buget participativ, in vederea implementării