Declarația comună adoptată cu ocazia celei de-a cincea reuniuni a Consiliului de cooperare la nivel înalt a Guvernelor României și Republicii Bulgaria

0
337

Declarația reflectă satisfacția față de relațiile excelente existente între cele două țări, bazate pe încredere reciprocă și respect, la 140 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale, și reiterează parteneriatul existent, fundamentat pe împărtășirea valorilor euro-atlantice și a intereselor comune.

Documentul marchează decizia celor două guverne de a întări parteneriatul aprofundat, prin dezvoltarea cooperării și promovarea de inițiative comune pe plan bilateral, regional, european, euro-atlantic și internațional, inclusiv în forurile internaționale.

Astfel, la nivel bilateral, documentul reliefează întărirea cooperării sectoriale în domeniile de interes comun, cu accent pe transport și energie, și reiterează importanța altor domenii, precum dezvoltare regională, turism, cultură, educație, sănătate, agricultură. Documentul reafirmă importanța diversificării resurselor de energie Nord-Sud, prin BRUA, parte integrantă a Coridorului vertical, și confirmă angajamentul de a finaliza acțiunile aferente funcționării acestora.

La nivel regional, Declarația reafirmă angajamentul comun de a crea sinergii între diversele formate de cooperare existente în Europa de Sud-Est și la Marea Neagră.

Declarația reiterează eforturile menite a continua promovarea politicii de extindere și a perspectivei europene a Balcanilor de Vest, ca prioritate a actualei Președinții române a Consiliului UE și a fostei Președinții bulgare a Consiliului UE.

Cele două guverne împărtășesc importanța unei infrastructuri moderne între țările din Balcanii de Vest, subliniind importanța dezvoltării rețelelor de transport trans-european, în special coridoarele Orient-Mediterana de Est și Rin-Dunăre.

De asemenea, documentul reiterează importanța interconectării rețelelor de gaz și electricitate în regiune, continuând cooperarea cu CESEC (Inițiativa de Conectare a Energiei în Europa Centrală și de Sud-Est), subliniază importanța coridorului de gaz sudic și finalizarea infrastructurii aferente lipsă. Declarația salută stabilirea unor centre regionale de distribuire a gazelor în contextul obiectivelor europene privind crearea unei piețe europene de gaz interconectate și integrate, menită să îmbunătățească securitatea și să diversifice sursele de gaz natural.

Declarația comună punctează importanța cooperării în cadrul Inițiativei celor Trei Mări și reafirmă angajamentul celor două guverne de a sprijini o cooperare pragmatică în regiunea Mării Negre, în vederea adoptării unei agende maritime regionale comune.

Documentul reafirmă intenția continuării cooperării cu partenerii estici, în contextul aniversării a 10 ani de la Summit-ul Parteneriatului Estic.

La nivel european, reiterează importanța eforturilor pentru realizarea unei Europe coezive, capabilă să răspundă provocărilor curente și așteptărilor cetățenilor, punctând, în acest sens, rolul Summit-ului de la Sibiu.

Declarația punctează importanța dezbaterilor privind viitorul Europei, necesitatea promovării coeziunii în toate dimensiunile ei ca valoare comună a UE. De asemenea, reconfirmă sprijinul pentru unitatea și solidaritatea UE, reliefând importanța coordonării pozițiilor naționale.

Documentul reafirmă hotărârea de a asigura securitatea internă a UE, inclusiv prin întărirea frontierelor externe ale Uniunii și subliniază că accesul rapid al celor două state la zona Schengen va contribui semnificativ la îndeplinirea acestor responsabilități.

Totodată, reiterează angajamentul pentru garantarea liberei circulații a bunurilor, capitalului serviciilor și cetățenilor, conform pieței unice a UE. Prin această declarație, cele două guverne exprimă hotărârea de a continua cooperarea excelentă în domeniul afacerilor europene.

La nivel euro-atlantic, Declarația reconfirmă sprijinul ferm pentru integrarea statelor din Balcanii de Vest în UE și NATO, conform propriilor merite și după îndeplinirea criteriilor de aderare la cele două foruri. Salută ratificarea de cele două Parlamente a protocolului privind aderarea Republicii Macedonia de Nord la NATO.

Declarația agreează să intensifice cooperarea și coordonarea în aceste foruri, inclusiv în domeniul apărării, precum și eforturile de a combate eficient noile riscuri de securitate, precum extremismul violent și radicalizarea, terorismul, amenințările hibride, traficul ilicit și amenințările cibernetice.

Documentul se angajează să asigure implementarea deciziilor aliate privind întărirea capacității de descurajare și apărare, în special în ceea ce privește prezența NATO la Marea Neagră.

De asemenea, prin această declarație, prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, și prim-ministrul Republicii Bulgaria, Boyko Borissov, salută semnarea în cadrul acestei sesiuni a Consiliului înalt de cooperare a următoarelor documente:

·       Acordul între cele două Guverne privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență;

·       Memorandum de Înțelegere în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii;

·       Memorandum de Înțelegere privind implementarea unor inițiative comune pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și conectivitatea în domeniul transportului între cele două state.