Până mâine se mai depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură

0
91

Până  mâine, inclusiv, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2018 (trim. IV al anului 2018). Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul județean Dolj, de către administrator sau împuternicitul acestuia şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

„Ajutorul de stat se acordă sub formă derambursarea diferenţeidintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,7385 lei/litru”, a precizat Sorin Răducan, directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul județean Dolj.