De miercuri, 1 februarie a.c, 102 taxe sunt eliminate

0
311

Taxe privind registrul comerţului – între 250 lei şi 90 lei -, taxa radio-tv, timbrul de mediu, alte 13 taxe extrajudiciare de timbru sunt câteva dintre cele 102 de taxe eliminate ca urmare a aplicării proiectului de lege iniţiat de PSD şi votat în Parlament. Parcursul său legislativ nu a fost deloc unul uşor. Promulgată de Preşedintele României, după ce anterior a fost atacată de acesta cu sesizare de neconstituţionalitate şi, ulterior, cu cerere de reexaminare, legea sus-menţionată face, iată, ca taxele să fie scoase începând cu 01 februarie 2017. Impactul bugetar este foarte mic, spun iniţiatorii săi, iar instituţiile care se simt lezate în diminuarea veniturilor sunt sfătuite să colecteze mai bine celelalte taxe pe care le au în portofoliu.

taxePrima lege dată de actualul Parlament pe anul în curs, este chiar legea nr. 1/6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. De la bun început se precizează că, prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, partea I, adică 1 februarie a.c.

          Aşa cum şi-a asumat Partidul Social Democrat, prin această lege s-au abrogat Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru şi O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Se abrogă, totodată, Legea nr.37/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule şi O.G. nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. De asemenea, prin Legea nr. 1/2017 se modifică nu mai puţin de alte opt legi, două O.G.-uri şi o O.U.G., acestea privind taxe percepute de diverse instituţii pentru Registrul Comerţului, Societatea Română de Radiodifuziune şi de Televiziune, etc. Legea menţionată mai sus a fost promulgată prin Decretul nr. 8/2017 şi publicată în M.O. nr. 8/6 ianuarie 2017.

Banii mai mulţi în buzunarele românilor

taxe 1Iniţiatorii proiectului de lege privind eliminarea a 102 taxe au fost 14 deputaţi şi senatori. În expunerea de motive s-a precizat că, spre exemplu, eliminarea taxei de timbru pentru autovehicule va conduce la impulsionarea tranzacţiilor din domeniu, dar şi la reducerea timpului necesar achiziţionării unei maşini. Se adminte că, această măsură va avea un impact doar asupra bugetului Agenţiei Fondului de Mediu, dar se precizează că, instituţia cu pricina va putea funcţiona în mod eficient şi fără această sursă de venit, pe de o parte, pentru că veniturile din timbrul de mediu nu au fost folosite până acum, ele fiind păstrate în depozite şi conturi bancare. Pe de altă parte, Agenţia Fondului de Mediu va trebui să-şi îmbunătăţească colectarea celorlate taxe pe care le percepe, mai ales că la ora actuală, nivelul colectării este mai mic de 40%.

          Eliminarea taxelor percepute de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la înfiinţarea unei firme, precum şi la înregistrarea menţiunilor va conduce, spun iniţiatorii, la încurajarea antreprenoriatului şi la îndepărtarea impedimentelor în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în România. Sumele scutite de la 1 februarie a.c. sunt destul de mari: cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei; cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei; cereri menţiuni simple – 45 lei; cereri menţiuni complexe cu două sau mai multe operaţiuni – 220 lei.

13 taxe extrajudiciare de timbru dispar

taxe 2Din categoria taxelor extrajudiciare de timbru au fost eliminate: certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei; înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului – 15 lei; preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români – 5 lei; eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei; taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei; taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV – 28 lei.

          Au mai fost eliminate şi taxa de examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei; taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei; taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei; taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei; taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei, înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei şi taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere – 15 lei.

Impactul bugetar este sub 0,07%

          Alături de taxele eliminate din regimul registrului comerţului – 20 la număr – au fost scoase şi cele  prevăzute în Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare, pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare – 25 taxe. Aici, sunt înlăturate costuri între 10 şi 135 de euro. Aşa este cazul taxei pentru înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 135 euro!

          Potrivit iniţiatorilor legii, impactul bugetar pentru 2017 este de doar 0,07% din PIB şi va fi susţinut din creşterea economică aferentă anului 2016. Această creştere economică determină şi o creştere a veniturilor Bugetului General Consolidat de peste 1,4 % din PIB. În acest fel, cu un impact bugetar nesemnificativ, se continuă procesul de debirocratizare început în ultimii ani şi ţara noastră va putea ajunge, anul viitor, în rândul statelor cu cel mai mic număr de taxe din lume, dar şi cu cea mai mică povară fiscală. De precizat că, dintre cele 102 taxe eliminate, 25 se plătesc în afara ţării, iar 77 în interiorul României. Mai mult, costurile anuale avute de români cu plata acestor taxe scoase de la 1 februarie a.c ajung la 80% din cheltuielile anuale totale făcute cu plata taxelor nefiscale. Nu în ultimul rând, timpul, dar şi sumele de bani ce vor fi economisite, vor genera o creştere a consumului, dar şi o poziţionare mai bună a României în clasamentele mondiale de tip Doing Business.