Propuneri noi ce vor reglementa sectorul agricol

0
296

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a iniţiat în aceste zile un amplu proces de adaptare a legislaţiei agricole la realităţile de pe teren. Astfel, se încearcă sprijinirea fermierilor în a putea reveni asupra cererilor de finanţare evitând penalizări, eliminarea acelor agricultori care folosesc surse de finanţare fără să aibă o activitate economică permanentă şi limitarea ajutorului acordat micilor fermieri la maximum 1.250 de euro. Totodată, sintagma tineri fermieri va fi aplicată tuturor celor care nu au mai mult de 40 de ani vârstă în anul depunerii cererii de plată. De plata redistribută nu vor mai beneficia fermierii care au creat condiţii artificiale pentru a primi sprijinul, respectiv care şi-au împărţit exploataţiile după 18 octombrie 2011, doar în scopul de a putea primi plata redistributivă.

Într-o Notă referitoare la propunerile de notificări transmise Comisiei Europene de către MADR în vederea stabilirii condiţiilor de acordare a plăţilor directe în agricultură pentru perioada 2015 – 2020 Politica Agricolă Comună (PAC) 2015 – 2020 se are la bază un nou set de reglementări care trebuie respectate de fermieri în vederea accesării plăţilor directe. Astfel, schemele de plăţi directe care se acordă ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, sunt următoarele: schema de plată unică pe suprafaţă; ajutor naţional tranzitoriu – ANT;  plata redistributivă;  plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat; schema simplificată pentru micii fermieri.

Numai fermierii activi primesc bani

Sprijinul financiar va fi acordat doar fermierilor activi, persoane fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice care pot dovedi dreptul legal de a utiliza exploataţia şi care desfăşoară în cadrul exploataţiei lor o activitate agricolă – cultivă terenul şi cresc animale, menţin prin tehnologii uzuale suprafaţa agricolă în condiţii adecvate pentru păşunat sau cultivare sau efectuează activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau cultivare.

Propuneri pentru excluderea de la plată

Fermierii care, în anul anterior de plată, au primit plăţi directe care nu depăşesc cuantumul de 5.000 euro sunt consideraţi fermieri activi (cf. art. 9.4. – R. 1307/2013). Cuantum este stabilit la nivel naţional. La lista excluderilor de la plată, impusă la nivel UE (cf. art. 9.2. paragraf 1 – R. 1307/2013), România a propus includerea unor întreprinderi sau activităţi neagricole similare – firme/companii de construcţii, Regia Naţională a Pădurilor, administratori de păduri private, penitenciare, UAT-uri (comune, municipii, oraşe, judeţe). În cazul beneficiarilor care, în anul anterior de plată, au primit plăţi directe ce depăşesc cuantumul de 5000 euro şi se regăsesc pe lista excluderilor de la plată, aceştia pot deveni fermieri activi dacă dovedesc că activitatea agricolă desfăşurată în exploataţia lor reprezintă principala lor activitate. Şi, nu oricum, ci prin următoarele dovezi: cuantumul anual al plăţilor directe este cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi; sau  veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţile agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.

Modificarea cererii va fi posibilă

Fermierilor români li se va permite să îşi modifice cererea unică de plată depusă la APIA în termen de 35 de zile calendaristice, în cazul în care, în urmă controalelor, se constată unele nereguli. Prin acest mod, fermierii evita posibilele sancţiuni administrative sau chiar reduceri financiare. Totul va fi posibil potrivit unui proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care modifică modul în care se acordă subvenţiile. Conform articolului 1, punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plată sunt supuse controalelor încrucişate preliminare menţionate la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. Rezultatele controalelor încrucişate preliminare se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererii unice de plată menţionată la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2015.

Termen rezonabil pentru a reface cererile

În cazul în care apare o neconformitate, fermierul are posibilitatea să includă în cererea unică, în maximum 35 de zile calendaristice, corecturile necesare. Astfel, în termen de cel mult 35 de zile calendaristice după data limită a depunerii cererii unice de plată fermierul notificat de APIA conform literei (b) poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA online. În cadrul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă, cu suprafeţele declarate în cererea unică de plată.

Se introduc controale preliminare

În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, dupa caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeţei declarate. Posibilitatea de a opera modificări în cadrul cererii unice de plata, pentru a evita posibilele sancţiuni, face parte dintr-un plan al Comisiei Europene de simplificare a modului în care se acordă subvenţii pentru fermieri. Astfel, se va pune accentul pe introducerea unor controale preliminare, prin care fermierii să poată face unele corecţii cererilor unice de plată, în termen de 35 de zile înainte de închiderea campaniei de depunere a documentelor, fără penalizări, informa, în urmă cu o săptămână, un comunicat al Comisiei Europene.

Ajutorul pentru micii fermieri nu va depăşi 1.250 de euro

Schema pentru micii fermieri, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 61-65 presupune acordarea unei plăţi anuale fermierilor eligibili pentru plata unică, menţionată la punctul 1, cu respectarea următoarelor reguli: fermierul primeşte un cuantum al plăţilor directe egal cu valoarea totală a plăţilor la care fermierul are dreptul în fiecare an (plata unică pe suprafaţă, ANT, plata redistributivă, plata pentru înverzire şi, după caz, plata pentru tinerii fermieri şi sprijinul cuplat), dar nu mai mult de 1250 euro.

Pe durata participării la schemă, micii fermieri sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu şi nu li se aplică sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate. Totodată, păstrează pe cel puţin un număr de hectare eligibile care corespunde numărului de hectare eligibile declarate în 2015. Abia, după cel puţin un an, fermierii pot opta să treacă la schema pentru micii fermieri din PNDR, schemă care prevede acordarea a 120% din nivelul plaţilor directe la care fermierul are dreptul, dacă acesta se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie