Despre un eveniment festiv – chiar de referinţă – la IPJ Dolj

0
180

Sunt rare momentele, în care Inspectorarul Judeţean de Poliţie Dolj îşi permite efuziuni, fie acestea şi monografice. Cu toate acestea ştie să organizeze, cu tact, un eveniment festiv – chiar de referinţă –, cum a fost cel de ieri, prilejuit de lansarea volumului „Istoria Poliţiei din judeţul Dolj”, în sala de festivităţi „Gen. Ion Eugen Sandu”, plină de invitaţi, de la IPS Mitropolit al Olteniei Irineu, reprezentaţi ai administraţiei publice locale şi judeţene, cadre universitare, până la foste şi actuale cadre ale instituţiei. S-au făcut referiri avizate la inedita lucrare, apărută într-o ţinută grafică îngrijită, în coordonarea comisarului şef al IPJ Dolj, dr. Constantin Nicolescu, prin aportul ştiinţific al unui grup de istorici şi cercetători în domeniu (Dinică Ciobotea, Ileana Cioarec, Emilian Cojocaru, Gabriel Croitoru, Onoriu Stoica, Nicolae Vîlvoi, Ion Zarzără). Bineînţeles, evenimentul s-a circumscris deplin manifestărilor prilejuite de celebrarea zilei de 1 Decembrie – Centenarul modernităţii statale a României – pe aceste meleaguri, detaliu subliniat de cei care au avut alocuţiuni articulate pe ansamblu şi la obiect, ceea ce nu se întâmplă de regulă în astfel de cazuri. Festivitatea în sine nu a fost un omagiu adus poliţiei – de-a lungul vremurilor – chiar dacă unul dintre corifeii poliţiei române, gorjeanul Vasile Lascăr, ex-ministru de Interne – citat – spunea la începutul veacului trecut: „Poliţia are a veghea, înainte de toate la menţinerea ordinii publice şi siguranţei interne a statului, să apere libertatea, proprietatea şi siguranţa persoanelor, ea trebuie să prevină orice infracţiuni de la legi şi regulamente, iar dacă acestea nu au putut fi împiedicate să le constate, să adune probe şi să trimită pe făptuitori înaintea Justiţiei”. Instituţie emblematică, dar austeră, impusă de nevoia de ordine socială, necesară oriunde există o colectivitate umană, indiferent de denumirea purtată în timp, poliţia a avut în centrul atenţiei păstrarea liniştii şi ordinii publice, apărarea libertăţii, precum şi a drepturilor recunoscute prin Constituţie şi legi, lupta contra rău-făcătorilor de tot felul – crimele de omor, delictele de tot felul, accidentele de circulaţie ş.a.m.d., în conformitate cu legislaţia momentului. Interesante sunt referirile la contextele economice şi politice, derulate în timp şi autorii prin scormonirea arhivelor, au relevat liniile de sens regăsite şi în lucrarea de refeinţă a istoricului american Keith Hitchins „România. 1866-1947”. Structurată pe perioade istorice distincte – până la 1978; 1978-1918; 1918-1949 – lucrarea inedită, „Istoria Poliţiei din judeţul Dolj” (Ed. Autograf 2018), este neîndoielnic un eveniment editorial complex, excedând rigorile specifice monografiei, studiu cvasi-exhaustiv. Faptul că lucrarea excelentă se opreşte la 1949, este că atunci, prin Decretul 25 din 23 ianuarie, Poliţia îşi schimba denumirea şi nu numai, deşi nu puţini foşti poliţişti, şi ne referim în primul rând la criminalişti, şi-au făcut cu prisosinţă şi onestitate datoria. Printr-o translare neostentativă de planuri, după accentele inspirate privind aportul acestei instituţii, de-a lungul timpului, la ceea ce s-a petrecut şi năzuit pe istoricele meleaguri doljene, colonelul Dan Cristian, comandantul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est România, a oferit plachete festive conducerii IPJ Dolj, simbol al fertilei colaborări inter-instituţionale prezente, în consens cu exigenţele europene. Aşa cum este, de fapt, detaliu scăpat din vedere, şi colaborarea Poliţiei doljene cu omoloagele sale din zonele limitrofe ale Bulgariei şi Serbiei. Sintetizând: un eveniment reuşit, tonic şi, mai ales, dedicat zilei de 1 Decembrie.