PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
291

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

DISPOZIŢIA NR.1581

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 04.10.2012, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în societate cu răspundere limitată.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012.
  5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje.
  6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie al terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.
  9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

                                                                                                                 Emisă azi  28.09.2012

 

                PRIMAR,                        SECRETAR,
    Lia Olguţa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU 

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC