Anunţ public OMV PETROM SA

0
300

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 OMV PETROM SA reprezentata prin SC Top Survey Group SRL, titular al proiectului ,,CENTRALA TERMOELECTRICA IN COGENERARE (CHP) LA PARC 1 BRADESTI SI RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA’’ anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CENTRALA TERMOELECTRICA IN COGENERARE (CHP) LA PARC 1 BRADESTI SI RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA’’ propus a fi amplasat în comuna BRADESTI, judetul DOLJ, teren proprietate OMV PETROM S.A..

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate  pe site-ul APM Dolj urmatoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.