În acest sezon estival, a fost bine în Craiova şi judeţ, conform CJPC Dolj

0
384
Conform Programului Naţional, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat, în perioada estivală din 2019, acţiuni de verificare şi control privind respectarea condiţiilor de comercializare a produselor alimentare în spaţiile special destinate din incinta ştrandurilor, piscinelor şi, în general , a locurilor  de distracţie. În Dolj, s-a pus în practică directiva ANPC, prin Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj, iar rapoartele arată, cel puţin conform stitisticilor prezentate, bine, dar …
În perioada estivală 2019, personalul cu atribuţii de control, din cadrul Comisariatului Judeţean Dolj, din subordinea Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor, Regiunea Sud – Vest Oltenia (Craiova), a desfăşurat un număr „impresionant” de acţiuni de control, care „urmăreau respectarea prevederilor legale în materie de protecţia consumatorilor în scopul protejării sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor” , aşa cum se arată în Raportul nr. 763/23.08.2019 al CJPC Dolj, înaintat Prefecturii Dolj. Conform aceluiaşi act, „au fost constatate deficienţe privind informarea consumatorilor la un număr de 10 operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Craiova şi pe raza judeţului Dolj. Au fost efectuate de asemenea acţiuni de control tematic pentru verificarea respectării prevederilor legale de funcţionare la ştranduri, piscine, bazine de înot, conform tematicii de control impuse de ANPC. … Au fost efectuate un număr de 6 acţiuni de control şi s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale din care 3 avertismente şi 2 amenzi contravenţionale în valoare de 13000 de lei”.
Sancţiuni puţine
O parte a acţiunilor desfăşurate de inspectorii CJPC s-a axat pe verificarea respectării prevederilor legale în comercializarea alimentelor în unităţile de alimentaţie publică din incinta locurilor de agrement. Nu au fost înregistrate abateri în modul de informare a consumatorilor, dar la modul de prezentare, păstrare şi depozitare „s-au constatat abateri la un număr de 4 operatori economici din totalul celor 6 operatori care au fost verificaţi. A fost stabilit termenul de remediere a deficienţelor în maxim 10 zile şi informarea organismelor cu atribuţii în domeniu”. În alte domenii ale verificărilor ,nu s-au înregistrat deficienţe majore, astfel că CJPC Dolj a pus şi concluzia: număr operatori economici verificaţi – 12; număr operatori economici cu deficienţe privind informarea consumatorilor – 10; număr de sancţiuni contravenţionale aplicate – 10 din care: 6 avertismente, 4 amenzi contravenţionale aplicate – 20.000 de lei. Cu alte cuvinte, în locurile de agrement din Craiova şi Dolj, în acest sezon estival totul a mers bine.