Continuă proiectele de dezvoltare, desfăşurate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
1794

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin inspectorul pentru proiecte educaţionale, acordă consiliere şi consultanţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ din judeţ pentru depunerea de proiecte şi identificarea de parteneri în vederea iniţierii şi implicării acestora în noi proiecte. Ca urmare a iniţierii şi organizării activităţilor de valorizare a rezultatelor proiectelor, a produselor realizate în cadrul acestora şi a exemplelor de bună practică, o mare parte din unităţile şcolare din judeţ implementează azi proiecte sau sunt în aşteptarea rezultatelor apelurilor de selectie.

Liceul Tehnologic ”Petre Baniţă” din Călăraşi, un bun exemplu

Proiectele europene contribuie la promovarea dimensiunii europene in educatie prin activitati de cooperare intre scoli si prin implicarea tuturor factorilor din domeniul educational sau din comunitatea locală. Acestea  contribuie la schimb de idei si bune practici în domeniul educaţional, la identificarea unor elemente inovative în predare,  şi la îmbunătăţirea parteneriatului dintre şcoală şi comunitatea locală.  Un proiect cu finanţare europeană, ca orice alt proiect, necesită un management adaptat, care să aibă la bază principiile managementului general, dar să ia în considerare caracteristicile aparte ale proiectelor de acest tip; astfel această practică contribuie la atingerea succesului proiectului în cauză. “Şcoala noastră a fost  partener cinci  proiecte din cadrul programului ERASMUS+, care s-au  desfăşurat în perioada 2015 – 2020, fiind şi coordonator, si care vor continua şi in anul 2021,cu parteneri diferite licee din judeţul Dolj:  Formarea competenţelor practice de calitate, în învăţământul profesional pentru elevi din mediul rural în domeniul agriculturii;  Profesionişti în mediul rural pentru o agricultură modernă şi utilată în Oltenia; Consorţiu european pentru profesioniştii de mâine din agricultura Olteniei;  Consorţiul profesioniştilor din mediul rural în domeniul mecanicii; Competente durabile pentru mediu rural, cu derulare 2020-2021- clasa a X-a , domeniul Economic, cu practică ÎN Cipru, sub ,, Acţiunea Cheie 1, Formare profesională”, a precizat prof. Iulian Florin Onete, director al Liceului din Călăraşi.

PROIECTUL ERASMUS + continuă în ciuda stării de urgenţă generate de COVID-19.

O  alta  întâlnire din etapa a doua din cadrul proiectului, mobilitatea II, cadrul proiectului, preconizată a se desfăşura la Craiova , a avut loc online, între 24 – 25 aprilie 2020, folosind oportunităţile oferite de tehnologie. Liceul  a fost reprezentat de  managerul Onete Florin Iulian  . Echipa proiectului, alcătuită din reprezentanţi Consorţiului şcolar format din: Liceul Tehnologic ”Petre Baniţă” Călăraşi – coordonator consorţiu, Şcoala Profesională Valea Stanciului, Liceul Teoretic Amărăştii  de Jos şi Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melineşti reprezentând Romania,  a discutat tot ceea ce s-a făcut până acum, iar membrii  s-au pus de acord în privinţa acţiunilor care urmează să fie întreprinse, astfel încât circumstanţele excepţionale, prin care se trece, să aibă cel mai redus impact posibil asupra progresului proiectului. Prima fază a proiectului, pe rol, a fost lansată în noiembrie 2019 şi a examinat situaţia legată de Formare profesională. „Activităţile curente au ca scop principal dezvoltarea structurii şi componentelor Protocolului, deoarece se doreşte ca instrumentul creat în timpul proiectului să poată fi un ajutor eficient şi convenabil atât pentru profesori de învăţământ liceal şi profesional, dar în special pentru elevii liceelor implicate. Implicarea în acest tip de proiecte este un mod eficient şi plăcut de a învăţa şi de a dezvolta competenţe necesare succesului în şcoală, în carieră şi în viaţa civică. Elevii dobândesc cunoştinţe şi abilităţi, muncind o perioadă pentru a investiga şi a răspunde la întrebări, probleme sau provocări autentice şi complexe“, explică  Onete Florin Iulian . El este cel care a coordonat echipele din proiectele anterioare (grupe de 12- 16 elevi) şi care, în prezent, coordonează o echipă de opt copii, alături de dir. adj. Prof. Nicola Lelioara. ”Proiectul nostru vrea să arate cetăţenilor modul în care autorităţile locale, judeţene şi instituţiile deconcentrate s-au implicat înatragerea de fonduri europene care să contribuie la dezvoltarea profesională a elevilor din liceele tehnologice a viitorilor membri ai comunităţii, dar şi al nivelului de trai pentru fiecare cetăţean“ mai spune director Onete Florin Iulian.