Luna trecută / 52 de acţiuni de inspecţie fiscală

0
95

Luna trecută, organele de inspecţie fiscală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor au finalizat 52 de acţiuni de inspecţie fiscală, dispunând obligaţii de plată (accize, majorări, dobânzi, penalităţi, amenzi contravenţionale, sume confiscate) în cuantum de 7.887.362 lei. În aceeaşi perioadă, echipele mobile din cadrul ANV au desfăşurat 1.095 de acţiuni de control, în cadrul cărora au aplicat 540 amenzi contravenţionale în cuantum total de 2.261.937 de lei şi au confiscat bunuri valoare de 3 576 186 lei. Urmare a activităţii de control ulterior şi reverificare a declaraţiilor vamale, au fost constatate 453 de fraude şi iregularităţi, stabilindu-se suplimentar diferenţe de drepturi vamale şi alte impozite şi taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat, în sumă totală de 4.660.648 de lei. În ceea ce priveşte controlul vamal privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi a regimurilor mărfurilor prohibite şi restricţionate, autoritatea vamală a reţinut 2.650.991 de articole de mărfuri susceptibile a încălca un drept de proprietate intelectuală, 2.321.100 de ţigarete (ascunse, nedeclarate), 10.500 EUR şi 14.500 USD, valută reţinută ca urmare a nerespectării obligaţiei de declarare a numerarului la frontiera comunitară. Totodată, în luna iunie 2013, organele de supraveghere şi control ale autorităţii vamale au sesizat organele de urmărire penală în 311 cazuri.