Dolj: Peste 21.000 de şomeri neindemnizaţi

0
104

În judeţul Dolj, la finele  lunii iunie 2013 s-a înregistrat o rată a şomajului de 8.89%, corespunzătoare unui număr de şomeri de 25.466 persoane, aceasta înregistrând un trend descrescător faţă de luna mai 2013, când rata şomajului a fost 8.98%, corespunzătoare unui număr de şomeri de 25731. Din totalul de şomeri de  înregistraţi la sfârşitul lunii iunie 2013, 4.366 de persoane sunt şomeri indemnizaţi şi 21.100 – neindemnizaţi. Din numărul de şomeri neindemnizaţi, 17.996 persoane primesc adeverinţe pentru venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificările la zi. Ponderea femeilor  în numărul total de şomeri înregistraţi la nivelul lunii iunie 2013 este de aproximativ 40.67% (10.357). Din numărul total de şomeri indemnizaţi de 4366 persoane, 4310 provin din muncă şi 56 din rândul absolvenţilor. De la începutul anului 2013 până la data de 30 iunie s-au încadrat în muncă 5.298 persoane.