Încă şase profesori doljeni au promovat definitivatul după contestaţii

0
93

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a soluţionat contestaţiile depuse la examenul naţional de Definitivare în Învăţământ. S-au înregistrat un număr de 33 contestaţii, din care șase au fost admise, cu note peste 8. Înainte de rezolvarea contestaţiilor, 48 de profesori doljeni promovaseră examenul. Rezultatele finale au fost publicate atât pe site-ul www.definitivat.edu.ro, cât şi la Centrul de Examen de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova.

Statistica finală se prezintă astfel: promovaţi cu note peste 8 – 54 candidaţi (50,94%), respinşi – 52 candidaţi (49,06%). Candidaţi cu note peste 5 – 91 (85,84%), candidaţi cu note sub 5 – 15 (14,15%). Cadrele didactice care au promovat examenul naţional de definitivare au dobândit dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Şi profesorii care au contract de muncă pe perioadă determinată şi care au promovat examenul de definitivat vor avea asigurată continuitatea pe postul didactic/catedra ocupată, prin hotărârea consiliului de administraţie din şcoala respectivă.

Cei care nu au promovat, pot participa la cel mult două alte sesiuni ale acestui examen, în condiţiile reluării de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar.