Pentru anul 2016 / Ultimele zile în care se mai pot depune situaţiile financiare

0
76

Pentru contribuabilii doljeni, luna mai pare a fi cea mai dificilă lună ţinând cont că până mâine aceştia trebuie să transmită către Fisc bilanţurile pentru anul trecut. Totodată, întreprinzătorii trebuie să depună 20 de declaraţii fiscale şi 12 raportări. Luna aceasta contribuabilii pot să vireze 2% din impozitul anual pentru o asociaţie nonprofit şi trebuie să plătească pentru prima dată taxa pe stâlp. Pe lângă acestea, ei vor avea de virat către stat taxele şi impozitele obligatorii din fiecare lună.

fiscMâine va fi ultima zi în care societăţile comerciale, companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European mai pot depune situaţiilor financiare, pentru anul 2016. Tot până mâine se vor mai depune Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – Formularul 394. Această declaraţie va fi depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) şi (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) din Legea nr.227/2015 precum şi fisc1de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. Până  miercuri, 31 mai, cel târziu, contribuabilii trebuie să ajungă la Finanţe pentru a depune Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Este vorba despre beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii).