APIA Dolj lucrează astăzi cu fermierii!

0
104

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Dolj informează că se vor primi cereri unice de plată aferente campaniei 2017 şi astăzi, 29 aprilie 2017, în intervalul orar 8:30-14:30. Fermierii doljeni sunt rugaţi să se prezinte la APIA în vederea depunerii cererii unice de plată până la data-limită prevăzută de lege. Cererile unice de plată se depun la APIA Centrul Judeţean Dolj în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. Doljul este, acum, la 63% cereri procesate, din totalul estimat.

apiaPrintr-un comunicat al APIA Dolj se reaminteşte că, în conformitate cu art. 1 lit. a) din Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul MADR şi al APIA, cererile unice de plată aferente Campaniei 2017 se depun în intervalul 1 martie – 15 mai 2017. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după acest termen, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai.

sorin raducan
Nicolae Sorin Răducan

  Conducerea APIA Dolj mai precizează că, până ieri, 28 aprilie 2017, s-au înregistrat 25.100 de cereri în sistem, respectiv 63% din totalul estimat. „Programul prelungit vine ca o măsură de sprijin pentru evitarea aglomeraţiei şi a întârzierilor în depunerea cererilor şi conduce la diminuarea timpului necesar fiecărui fermier la completarea şi depunerea cererii unice de plată. În eventualitatea în care programarea iniţială nu a putut fi respectată îi rugăm pe acestă cale pe cei care să află în această situaţie să se prezinte la centrele APIA Dolj de care aparţin” a precizat Nicolae Sorin Răducan, director executiv al APIA Dolj.