Admiterea la facultate va fi pe bază de examen

0
160

Schimbare bruscă de situaţie în ceea ce priveşte admiterea la facultate.  Un ordin de ministru apărut în 13 martie a.c. în Monitorul Oficial, privind cadrul de organizare şi desfăşurare a admiterii în anul şcolar 2012-2013, stabileşte că universităţile organizează examene pentru admiterea la fiecare program de studii şi ciclu de studii superioare.

În urma deciziilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, începând din această vară facultăţile nu mai pot organiza concurs pe dosar. De altfel, în criteriile de departajare nu vor fi luate în considerare nici mediile obţinute în timpul anilor de studiu.

Potrivit ordinului Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313/2012 în calculul mediei de admitere se pot folosi şi notele sau mediile de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie.

Admiterea la licenţă

Legea mai stabileşte că examenul de admitere la studiile de licenţă poate consta şi într-o probă scrisă sau orală pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. Pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive examenul de admitere va conţine obligatoriu  şi o probă practică eliminatorie, susţinută anterior celorlalte probe. Examenele de admitere se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de fiecare instituţie de învăţământ superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului ordin. Metodologia proprie de admitere şi cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice cu cel puţin şase luni înainte de susţinerea concursului de admitere.

Universitatea din Craiova dezbate criteriile de departajare

Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare acreditate, la programele de studii legal înfiinţate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Criteriile de admitere la programele de studii superioare au fost dezbătute, ieri, şi cu decanii facultăţilor craiovene în cadrul Consiliului de Administraţie. „Avem ca subiect de dezbatere în Consiliul de Administraţie şi definirea criteriilor de admitere. Acestea vor fi discutate şi stabilite împreună cu decanii şi vor fi făcute publice imediat”, a precizat pof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, prorectorul Universităţii din Craiova.

Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se va realiza pe bază de competiţie, în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 şi ale legislaţiei în vigoare.