Evaluarea-pilot a elevilor, programată în luna mai

0
53

Elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor susţine în perioada 9-22 mai, evaluarea naţională de verificare a competenţelor dobândite la clasă. În judeţul Dolj, evaluările se vor desfăşura la Şcoala “Traian” din Craiova şi la Şcoala “Sărbătoarea” din comuna Bucovăţ, iar testele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare, în funcţie de programa elevilor. La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, iar cea de a doua abordează competenţe de Matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare şi vor fi consemnate în portofoliul educaţional al elevului. Evaluarea de la finalul clasei a IV-a este standardizată şi va fi realizată în acest an pe un eşantion de elevi din şcoli de stat şi şcoli particulare din toată ţara, având drept scop furnizarea de informaţii pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.

Rezultatele nu vor reprezenta un criteriu de ierarhizare a şcolilor

Elevii vor susţine teste la Limba română (înţelegerea textului scris) şi la Matematică. Proba de limbă şi comunicare va cuprinde Limba română şi Limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi limba maternă. Rezultatele vor fi incluse într-o bază de date la nivel de sistem şi nu vor reprezenta criteriu de ierarhizare pentru şcolile care participă la testare, pentru profesori sau, individual, pentru elevii participanţi. Elevii nu vor primi note, ci calificative care vor contribui la cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar. Testele de la Limba română şi Matematică vor avea un nivel mediu de dificultate, rezolvarea lor nu va depăşi, cumulat, 120 de minute şi vor avea un format asemănător evaluărilor internaţionale pe care le susţin elevii de vârstă 10-12 ani. Probele la Limba română şi Matematică vor avea loc în aceeaşi zi -15 mai, cu o pauză de 10 minute între ele. Pentru elevii de clasa a VI-a, testele vor urmări pre orientarea şcolară către un anumit tip de liceu şi vor fi susţinute la limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe. Rezultatele individuale la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului.