Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 decembrie 2021

0
252

I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexă nr. I, II și III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/LG-4.pdf

II.          PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-15.pdf

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-16.pdf

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-17.pdf

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-18.pdf

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.306/2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HGANEXE.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la

Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-27.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 13 din Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1037/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-28.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Imre Patrik István”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-29.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/NFHG-2.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventor pentru un bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – “ISPIF” Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HGANEXA-1ANEXA-2.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centru social de recuperare și îngrijire «Sfântul Nectarie», comuna Putna, județul Suceava”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-30.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu’’ Oradea prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-31.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ulieș, judeţul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-32.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Copalnic-Mănăștur, județul Maramureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-33.pdf

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Continuarea colaborării cu Departamentul Economic al OCDE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/MEMO-4.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea vânzării „Ansamblului istoric Mina Petrila” din patrimoniul Societății Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. către Consiliul Județean Hunedoara

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/MEMO-5.pdf