La Segarcea, un program amplu de dezvoltare a educaţiei

0
313

În perioada imediat următoare, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea implementează proiectul „Plasament transnaţional în mecatronică”, perioada fiind 1.08.2017 – 31.07.2018. Este un program amplu, dedicat educaţiei copiilor.

După cum a precizat prof. Claudiu Gavrilă, director al Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea, „scopul proiectului constă în creşterea calităţii practicii comasate, organizate prin şcoală, pentru elevii de la învăţământul liceal, tehnologic – specializarea „tehnician mecatronist”- precum şi nevoii de internaţionalizare şi de promovare a şcolii, pentru a putea crea o imagine pozitivă asupra activităţii noastre  şi pentru atragerea elevilor spre înscriere”.

Obiective măreţe

Obiectivele sunt şi ele pe măsură: dezvoltarea competenţelor tehnice, specifice, abilităţilor şi cunoştinţelor celor 14 elevi de la învăţământul liceal „de zi”, filiera tehnologică; creşterea motivaţiei pentru obţinerea unor performanţe şcolare optime, în timpul unui an de proiect; dezvoltareacapacităţilor de înţelegere a fenomenului migraţiei şi mobilităţii forţei de muncă; punerea în practică a unui parteneriat european durabil, în scopul facilitării mobilităţii profesionale şi creşterii angajabilităţii tinerilor europeni, în timpul unui an de proiect.

„Grupul ţintă este reprezentat de 14 elevi de la învăţământul liceal (zi), filiera tehnologică, profil tehnic, specializarea „tehnician mecatronist”, cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani, din anul şcolar 2017-2018, 80% din elevii clasei de unde se va face selecţia provin din mediul rural , iar 50% fac parte din categoria persoanelor defavorizate, din punct de vedere financiar, în timp ce 20% dintre elevi vin din familii monoparentale sau se află în întreţinerea bunicilor, părinţii fiind plecaţi la muncă în străinătate”, a mai spus Claudiu Gavrilă.

Selecţie serioasă

Este o adevărată selecţie a candidaţilor, printr-o procedură foarte stufoasă, dar legală. «Selecţia participanţilor presupune evaluarea dosarului de candidatură, depus la noi, plus susţinerea unui interviu şi a două probe scrise – una în Limba engleză, a doua la „Competenţe specifice”. Dosarul de candidatură , exclusiv în „scris”, va cuprinde cererea de înscriere; copii după CI şi CN; CV european, semnat pe fiecare pagină de elev; scrisoare de intenţie, cu motivaţia participării la proiect; document ce dovedeşte nivelul de studii; etc. Cei selecţionaţi vor participa, în perioada 11 – 31 martie 2018, la un schimb de experienţă în Granada (Spania)», a mai menţionat Claudiu Gavrilă.