A început centralizarea datelor pentru viitorul an şcolar, în învăţământul profesional şi tehnic

0
137

 În luna august 2016 a apărut Metodologia de funcţionare a învăţământului profesional de stat, care prevede: „Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI), precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici”. Se merge pe fundamentarea efectuată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). La jumătatea acestei luni, prevederile au fost transmise în teritoriu, iar, în prezent, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj se lucrează la centralizarea tuturor datelor.

practicaMetodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2017/2018, aprobată prin Ordinul ministrului MENCS nr. 5777/27.11.2016, prevede, la art.6: „Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare pentru învăţământului profesional şi liceal, în cadrul criteriului relevanţei, conform căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică, va urmări: investigarea necesarului solicitat de specializări, care să ofere acces pe piaţa muncii sau în învăţământul superior; calificări profesionale ale agenţilor economici, precum şi – analiza solicitărilor exprimate de către operatorii economici şi proiectarea ofertei de formare profesională în învăţământul profesional şi tehnic”.

Calendar obligatoriu

Inspectoratele Şcolare Judeţene au avut, în sarcina lor, un întreg calendar, cu activităţi care trebuia prezentate tuturor structurilor subordonate, cu date cât se poate de stricte. Astfel, până pe 19 decembrie, trebuia făcută „informarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu privire la procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017/2018”. Până pe 29 decembrie este obligatorie „Colectarea şi centralizarea adreselor de solicitare a şcolarizării în învăţământul profesional, transmise de către operatorii economici”.  Ziua de 6 ianuarie 2017, are o „dublă semnificaţie”: „Realizarea de către ISJ a analizei solicitărilor operatorilor economici şi stabilirea ofertei de formare profesională la învăţământul profesional, în concordanţă cu solicitările operatorilor economici, pe unităţi de învăţământ şi calificări”, respectiv „Comunicarea către operatorii economici şi către unităţile de învăţământ, propuse pentru alocarea de clase de învăţământ profesional pentru a răspunde solicitărilor operatorilor economici, a obligaţiei de încheiere a contractelor-cadru, în conformitate cu Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin OMEN nr.5033/29.08.2016”.

„Deja lucrăm la centralizarea datelor venite din teritoriu, astfel încât să ne încadrăm în calendarul prezentat în metodologie. Pe 23 ianuarie 2017, trebuie transmis la MENCS şi CNDIPT Proiectul planului de şcolarizare, în conformitate cu legislaţia”, a precizat prof. Simona Ciulu, inspector pentru învăţământul profesional şi tehnic în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.