Anunţ publicitar

0
647

AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI DOLJ

 

Referitor la Planul Urbanistic General, Comuna Dobresti, judetul Dolj, in calitate de sef de proiect, va inaintez completarea memoriului de prezentare pentru Planul Urbanistic General, Comuna Dobresti, Judetul Dolj, conform prevederilor Ordinului nr. 19/2010, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor natural protejate de interes comunitar, cu analiza in detaliu a habitatelor si speciilor care au fost identificate in UAT Dobrești, conform PLANULUI DE MANAGEMENT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE  ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, ROSPA0023 CONFLUENȚA JIU-DUNĂRE,  ROSPA0010 BISTREȚ ȘI REZERVAȚIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER  DRĂNIC-2.391 ȘI PĂDUREA ZĂVAL-IV.33 si harților de distribuție aferente.

Aceste completari au fost solicitate de Centrul Județean  pentru Protecția Naturii Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj.